Утвърдиха маршрутните разписания от областната транспортна схема за Павел Баня

Утвърдиха маршрутните разписания от областната транспортна схема за Павел Баня

Областна комисия по автомобилен транспорт утвърди маршрутни разписания от областната транспортна схема, квота на Община Павел баня. В сградата на Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Областна комисия по автомобилен транспорт, назначена със Заповед на инж. Георги Ранов, областен управител на област Стара Загора. Заседанието председателства Маноил Манев – зам. областен управител и председател на Комисията. Акцент в дневния ред на заседанието бяха внесените за разглеждане исканите от Община Павел баня нови маршрутни разписания. Членовете на комисията се запознаха обстойно с предоставените схеми за поставяне на автобусни спирки на територията на община Павел баня, както и с други съпътстващи документи и гласуваха предложените за утвърждаване на представените проекти на маршрутни разписания от областната транспортна схема, квота на Община Павел баня. Заместник областният управител и председател на Комисията Маноил Манев изказа удовлетворение, че е решен успешно дългосрочен проблем, съществуващ от години. Той изрази удовлетворение от създалият се дух на ползотворна работа и сподели надеждата за още по-оперативна дейност на комисията за напред, при зачитане интересите на всички страни, като на първо място следва да се поставят интересите на гражданите.

   

0 коментарa

Виж още