Утре следобед ще бъде даден старт на ремонтите на две улици в Стара Загора - „Генерал Столетов" и „Христо Ботев"

Утре следобед ще бъде даден старт на ремонтите на две улици в Стара Загора - „Генерал Столетов" и „Христо Ботев"

Утре следобед ще бъде даден старт на ремонтите на две от най-големите улици в Стара Загора - „Генерал Столетов" и „Христо Ботев".Ремонтът на двете улици ще бъде направен по проект„Зелена и достъпна градска среда". Той е на стойност близо 10 милиона лева и е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/026 от 20.05.2013 г. между Община Стара Загора и УО на Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013). Съфинансирането от страна на общината е 5 %. Освен двете улици, които са с дължина близо 5,5 км в първия етап от проекта ще бъдат обновени още улица и междублоково пространство между ул. "Ген. Столетов" №100, ул."Граф Игнатиев" № 51, 53 и ул."Подполковник Калитин"№ 79,85 където има обществени сгради, игрище и подземни гаражи, междублоково пространство между ул."Христо Ботев", ул."Любен Каравелов", ул."Стефан Караджа" и ул."Братя Жекови"- където има жилищно строителство, подземни гаражи и обществено обслужване и градина „Берое"

   

0 коментарa

Виж още