Утре - 5 март, Историческият музей в Стара Загора ще получи дарение

Утре - 5 март, Историческият музей в Стара Загора ще получи дарение

Регионалният исторически музей в Стара Загора съобщи, че на 5 март 2009 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Регионален исторически музей - Стара Загора (бул. Руски № 42), офис № 11, ще се състои предаване на дарение за музея от г-н Николай Гичев и г-н Николай Николов. Те са представители на сдружението с нестопанска цел "Приятели на Старозагорския исторически музей", чиято основна цел е да подпомага музея и да пропагандира културно-историческото наследство на град Стара Загора и региона. Основна част от дарението представляват 29 бр. ценни документи (писма, свидетелства, визитки, удостоверения, избирателни книжки, сертификати), принадлежали на старозагорската фамилия Азманови. Всички тези документи представляват ценен принос за фонд "Нова история" на Регионален исторически музей - Стара Загора. Дарението ще бъде представено от историка Ангел Динев, завеждащ отдел "Нова история".

   

0 коментарa

Виж още