Учат фермерите как да вземат европари

Учат фермерите как да вземат европари

Кампанията се провежда в 7 общини от Старозагорска област Разяснителна информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони стартира в Старозагорска област от 11 часа на 30 октомври със семинар в конферентната зала на Община Стара Загора. Във форума, който е първи етап на кампанията, ще се включат специалисти от дирекциите "Развитие на селските райони", "Международни отношения, връзки с обществеността и протокол" и "Финансово-стопански дейности" към Министерството на земеделието и храните - съобщиха от Областна дирекция "Земеделие". Насловът на кампанията е "Пътуващи екипи за съвети в земеделието - от врата на врата". Ще участват специалисти и експерти от Областна служба за съвети в земеделието и Областна разплащателна агенция, които ще се срещнат със земеделските производители. От областната земеделска дирекция уточняват, че разяснителната работа ще се проведе в 7 общини на Старозагорска област. Вече са уточнени графиците за някои от тях - на 21 октомври в Опан, на 29-и в Братя Даскалови, на 30-и в Чирпан, а общините Гълъбово и Раднево са планирани за 4 и 5 ноември. Инициативата ще се проведе в сградите на общините от 11 до 20 часа. Целта на кампанията е малките земеделски производители да преодолеят бариерата към европейското земеделие и да кандидатстват по програмите на ЕС - коментираха от Областната служба за съвети в земеделието в Стара Загора. На семинара земеделските стопани ще получат информация, по кои мерки от Програмата за развитие на селските райони могат да кандидатстват и как да го направят. Ще им бъде разяснено как да подготвят проектите си за кандидатстване. Въпросите, на които експертите не могат да отговорят на място, ще получат писмен отговор. След приключване на кампанията специалистите очакват голяма част от фермерите, включили се в нея, да направят първата крачка към европейското земеделие.

   

0 коментарa

Виж още