Учениците от училищата на територията на Столична община могат да си закупят карти за пътуване в градския транспорт

Учениците от училищата на територията на Столична община могат да си закупят карти за пътуване в градския транспорт

До 30 септември учениците от училищата на територията на Столичната община могат да си издадат карти за пътуване срещу представена служебна бележка от съответно училище. Зареждането на вече издадени карти за пътуване, също до 30 септември, става срещу представянето на лична карта от страна на ученика за миналата учебна година.След 30 септември издаването на карта за пътуване в обществения транспорт за ученици става срещу еднократно представяне на ученическа книжа или ученическа лична карта, заверена за новата учебна година, като при всяко следващо зареждане се представя само ученическата лична карта. Родителите и учениците могат да използват и услугата „Семеен пакет”. При нея чрез закупуването и последващо зареждане на карти за пътуване за всички линии за родител и за ученик, се ползва 50-процентна отстъпка за ученическата карта. При издаването на този тип карти е необходимо еднократното представяне на акт за раждане на ученика. До 31 октомври картите за пътуване на студенти ще се издават срещу представяне на уверение, заверено за новата учебна година от съответното Висше учебно заведение с ректорат на територията на Столичната община. Зареждането на карти става срещу студентска лична карта. От 1 ноември издаването на карта за пътуване в обществения транспорт на студенти става срещу еднократното представяне на студентска книжка със записана новата учебна 2013/2014 година, като при всяко следващо зареждане се представя студентска лична карта. Карти за пътуване на студенти могат да се издават и зареждат срещу представянето на студентска карта ISIC. Карти на докторанти – редовно обучение във висшите училища на територията на Столичната община, се издават и зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и предоставен в „Център за градска мобилност”, като при издаването и зареждането се представя лична карта на докторанта. „Център за градска мобилност” информира всички, които желаят издаването на преференциални превозни документи, че пунктовете му работят през цялата работна седмица и по график в събота и неделя.

   

0 коментарa

Виж още