Ученици от Николаево рекордьори по отсъствия

Ученици от Николаево рекордьори по отсъствия

Кметове, социални работници и педагози умуват как да върнат децата в училище Своеoбразен рекорд по отсъствия постави Професионална гимназия "Атанас Дамянов" от град Николаево. При проверка на мобилна група от Инспектората по образование са отсъствали 52% от учениците. В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в деня на проверката са отсъствали 32%. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, от 7 октомври до 10 ноември 2008 г. мобилни групи от Инспектората извършиха 33 проверки на училища на територията на областта. Установен е огромен брой отсъстващи ученици във всички степени на образованието. За да бъдем в полза и на родителите, ще цитираме констатациите от проверката: В Чирпан в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" отсъстващите ученици са били 29% от общия брой; Професионална гимназия по селско стопанство - 21%; ОУ "Отец Паисий", с. Зетьово - 34%, ОУ "Васил Левски" - 31%. В град Мъглиж - ПГ по селско стопанство "Гео Милев" - 37%; ОУ "Христо Ботев" - 15%; Помощно училище-интернат - 39%; ОУ "Христо Смирненски" - 26%; в Раднево - ПГ "Св. Иван Рилски" - 32% от общия брой ученици; I ОУ "Св. Климент Охридски" - 35% от общия брой ученици; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - 21%; в ОУ "Бойчо Русев", с. Преславен, Старозагорско - 34%, и т.н... списъкът продължава до 33 проверени по три пъти училища. След извършването на всяка една от проверките при констатирани нарушения се изготвят становища на мобилните групи и предложение за предписание към директора на училището, а при възникнала необходимост - предложение за образуване на дисциплинарно производство. Среща на кметове на общини, представители на дирекциите "Социално подпомагане" и директори на училища от област Стара Загора организира на 13 ноември 2008 г. Регионалният инспекторат по образованието, съобщи началникът Любомир Любенов. Целта е набелязване на мерки за преодоляване на обезпокоително големия брой ученици от училищата на Старозагорска област. "Трябва да върнем децата в училище - сподели г-н Любенов. - Всеки ръководител от позицията, която заема, не само може, но е длъжен според нормативните документи да допринесе това да се случи. Особено важна е ролята на кметовете, на които са възложени не само контролиращи, но и осигуряващи функции за учениците, подлежащи на задължително обучение. За съжаление досега нито един кмет не е издал наказателно постановление." Шефът на Инспектората подчерта, че държавата стриктно изпълнява своите ангажименти към подрастващото поколение. Тя не само осигурява необходимите средства за издръжка на учениците, средно по 1200 лева, но и дава допълнителни стимули по различни проекти и програми. Средствата на 1 дете от Помощното училище-интернат е 3000 лева. Необяснима е безотговорността и по този начин пилеенето на парите на данъкоплатците. Грижата за обучението на учениците следва да бъде на цялото общество.

   

0 коментарa

Виж още