Ученици посетиха забележителности по проект на община Стара Загора

Ученици посетиха забележителности по проект на община Стара Загора

Пълни с хубави емоции и много прекрасни преживявания се върнаха учениците от Първо основно училище в Стара Загора, които в почивните дни бяха на екскурзия до интересни места на Родината. Пътешествието за 76-те възпитаници и 13 преподаватели от училището е част от дейностите по проект „Заедно напред” на Община Стара Загора - информира Пенка Чавдарова, началник-отдел „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Стара Загора и ръководител на проекта. Децата и учителите, които ръководят 13-те дейности по проекта в училището, са посетили много забележителности – Храм-паметника в Шипка, Комплекс Етъра, обекти в Габрово, Трявна, Велико Търново. В хиляди фотоси са запаметили най-вълнуващите преживяванията си, за някои от тях първи по рода в живота. Децата ще покажат емоцията и спомените си във фотоси и в подготвяния първи брой на училищен вестник. В края на месец октомври премина и първата проверка на проекта „Заедно напред” от Управляващия орган. Оценката е изцяло положителна, всички дейности се изпълняват по график, няма нарушения във финансовата дисциплина. Докладът от проверката е изпратен в Министерство на образованието, младежта и науката и е разгледан от Главния секретар. Стара Загора е предложена да представи своята положителна практика, защото е водеща сред 6-те общини, в които се реализират подобни проекти по същата Оперативна програма. Всички малки участниците в 13-тте кръжока се готвят усилено за голямото Коледно тържество, в което ще покажат наученото и усвоените в радост и емоция умения. На 17 юни 2011 г. бе подписан договор между Министерството на образованието, младежта и науката, и Община Стара Загора по спечеления проект „Заедно напред" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система". Проектът е изпълняван съвместно с Първо основно училище „Георги Бакалов". Той е на стойност 143 183,51 лв и продължителност 15 месеца. В рамките на проекта децата и учениците на Първо основно училище „Георги Бакалов" ще бъдат включени в различни извънкласни форми на обучение, които ще спомогнат за по-доброто и по-бързото им интегриране в образователната система. За тази цел ще бъдат създадени различни извънкласни клубове, в които всяко дете ще може да се включи в зависимост от неговите интереси.

   

0 коментарa

Виж още