Ученици ще стават ”младши програмисти”

Ученици ще стават ”младши програмисти”

Министърът на транспорта и информационните технологии Ивайло Московски даде идея да се създаде професията “Приложен програмист“ за ученици от 9-ти до 12-ти клас. С това той изрази подкрепата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на проекта на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за стойностен учебен план, който да помогнее за справяне с острата липса  на кадри в софтуерната индустрия.

Министър Московски подписа писмо до Националната агенция за професионално образование и обучение, за въвеждане на новата професия и за обработване на държавен образователен стандарт за нея.Инициативата на БАСКОМ предвижда квалификацията, както и финансовото подпомагане на обучителните центрове и на учителите, да се осигурява от Министерството на образованието и науката, а учебното съдържание - от асоциацията.

Първите курсисти могат да се превърнат в младши/приложни програмисти през 2018/2019 г., а до 2020 г. учениците, включени в обучение за квалификация „Приложен програмист", ще достигнат 6000 на година.

Дисциплината ще бъде практикувана в големите градове в страната. Учениците ще имат шанс да продължат с висшето си образование в произволна област, като заедно с това работят като младши програмисти с ограничено работно време. Така младите хора ще се обогатява в професионален план и ще придобият способности за поемане на отговорности и за усшена работа в екип.

„Мнозинството от учениците не са добре ориентирани във възможностите за професионална реализация в областите наука, технологии, инженеринг и математика", се посочва в писмото на министър Московски до Националната агенция за професионално образование и обучение. Под ръководството на министър Ивайло Московски, МТИТС, браншовите организации и водещи ИКТ фирми направиха на 17 май 2016 г. Ден на кариерата за ученици и студенти. По време  на мероприятието, фирмите представиха своите очаквания към кандидатите за работа, както и препоръки върху какво да се фокусират младежите занапред.

   

0 коментарa

Виж още