Ученически и студентски практики – отговори в ОИЦ

Ученически и студентски практики – отговори в ОИЦ

Областен информационен център - Бургас кани бургазлии на "Ден на отворени врати" в рамките на работния ден от 9:00 до 18:00 часа, на адрес: ул. "Трапезица" №5 срещу ЖП гара.Инициативата е свързана с популяризирането на схемата "Ученически и студентски практики", финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси и цели да достигне до максимален брой ползватели. Областен информационен център отваря врати за въпросите на ученици, студенти и работодатели, поради наближаващия краен срок за регистрация и желанието ни всички заинтересовани лица да се възползват от дадената възможност. Чрез настоящата схема, разделена в два проекта: "Ученически практики" и "Студентски практики", се цели да се стимулира активното участие на бизнеса още в най- ранен процес на планиране и намиране на бъдещите кадри. Очакваните резултати включват: подобряване качеството на образование чрез придобиване на практически опит в реална работна среда, улесняване прехода от училище към пазара на труда и увеличаването броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането. Освен придобития опит и умения в процеса на работа, всички участници ще получат и възнаграждение. ОИЦ - Бургас е създаден по проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас" и е част от мрежата от 27-те Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още