Учени обсъждат историята, културата и икономиката на Регион Тракия

Учени обсъждат историята, културата и икономиката на Регион Тракия

"Историко-географски регион Тракия - история, култура, икономика" е темата на семинар, който ще се проведе на 1 и 2 декември в Тракийския университет. Форумът се организира от Фонд „Научни Изследвания", МОМН и Научният колектив по проект "Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия - предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие". Ръководител на научния колектив е доц. д-р Цонка Каснакова. Четири са тематичните направления в семинара: политика за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Тракия, трансгранично сътрудничество, демографски проблеми и акценти на социално-икономическото развитие в регион Тракия в контекста на културно-историческото наследство. От 2008 година учените работят и изследват културното наследство и обичаите в тракийския регион.Основната цел на научния екип е събирането на достатъчно артефакти по темата и представянето им пред Съвета на Европа за създаване и утвърждаване на еврорегион Тракия. Документирани са над 150 археологически и културни паметници от различни епохи, множество традиционни обичаи и вярвания. Проектът се финансира от фонд „Научни изследвания " и е на стойност 150 хиляди лева.

   

0 коментарa

Виж още