Фалшива тревога за замърсяване на въздуха в Гълъбово

Фалшива тревога за замърсяване на въздуха в Гълъбово

Вчера сутринта автоматичната измервателна станция в Гълъбово отчете над 11 пъти по-високи наднормени стойности на атмосферния замърсител серен диоксид. Тревогата обаче се оказа фалшива! От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, увериха, че данните са невалидни и няма никакво превишение на вредните емисии, оттам и опасност за здравето на жителите на Гълъбово. Причината за регистрираните наднормени концентрации е овлажняване на предпазните филтри към газанализатора за серен диоксид, вследствие на влошената метеорологична обстановка. Това е и причината данните да бъдат девалидирани, съобщи експертът в РИОСВ Димка Петкова. По думите й това станало ясно след извършена проверка от Регионална лаборатория - Стара Загора, за точността, представителността и достоверността на резултатите от измерванията. От нея направили проверка по всички измервани показатели от Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на Гълъбово, за цяло денонощие и установили грешката. Фактът, че в атмосферния въздух на Гълъбово няма превишения на серен диоксид, се потвърдил и от действащата, експлоатирана от ТЕЦ "Ей И Ес - Гълъбово", автоматична измервателна станция в града. Превишения по контролираните показатели не били отчетени и от останалите пунктове за мониторинг в област Стара Загора. Росица РАДНЕВА

   

0 коментарa

Виж още