Фенове на Берое изпращат вода на наводнените села в Старозагорско

Фенове на Берое изпращат вода на наводнените села в Старозагорско

Община Стара Загора организира транспортирането на 2 000 л. бутилирана минерална вода за пострадалите от наводнението села Еленино, Християново, Сулица и Воденичарово. Водата в туби по 10 л. е дарение от фенклуб „Берое“ и е осигурена по искане на кметовете на населените места. Първите три камиона с вода отпътуваха днес следобед към пострадалите села.Община Стара Загора изпрати и 5 водоноски с вода за битови нужди в селата Маджерито, Борово, Козаревец, Еленино и Стрелец. Общата засегната от обилните валежи площ в община Стара Загора е над 40 кв.км. Най-голямо количество валежи на 5-ти и 6-ти септември са паднали в селата Калояновец – 225 л/кв.м и Стрелец – 190 л/кв.м. На отделни места – Козаревец, Борово и Михайлово измерените количества валежи са надхвърлили 240 л/кв.м. Най-слабо засегната е Стара Загора - в кв. „Железник“ измереното количество валеж е 54 л/кв.м., а от селата най-малко количество е измерено в Коларово - 72 л/кв.м и Богомилово – 93 л/кв.м. Вследствие на валежите, водата от водосбора залива населените места и нанася щети на земеделски обработваеми площи, дворове и жилищни сгради, нанася повреди на асфалтовото покритие в част от населените места и моста в с.Козаревец. Скъсана е стена на язовир с площ 120 дка. В 16 старозагорски села – Калояновец, Еленино, Загоре, Ловец, Козаревец, Стрелец, Петрово, Михайлово, Ракитница, Християново, Маджерито, Арнаутито, Памукчии, Бъдеще, Борово и Самуилово са наводнени приземните етажи на част от жилищните сгради. Прекъснат е пътят между селата Михайлово и Самуилово, заради заливане с вода и наноси. Пътят между Християново и Памукчии, който беше наводнен, вече е сух и с нормална проходимост. Срутен е част от моста на с. Козаревец, но е използваем за движение. Наводнена е сградата на кметството в с. Ловец, частично срутени са някои от наводнените сгради в Стрелец, в Ракитница са пострадали множество стопански дворове, поражения има по улиците и пътната мрежа.в с. Стрелец има удавени 110 кози много кокошки. В с.Еленино са срутени две стопански сгради, удавени са две овце и неустановен брой кокошки. В Загоре е отнесена земна маса от преливника на водоем с площ 32 дка, а в Козаревец – част от моста е струтен, но проходим, скъсана е стена на язовир с площ 120 дка. 5 улици в с.Сулица са с нарушено асфалтово покритие. Наложена е забрана за използване на питейна вода от Регионалния център по здравеопазване в селата Остра могила и Сулица. В селата Еленино, Християново и Г. Ботево вероятно ще може да се използва след преваряване. Без питейна вода са Воденичарово, Самуилово, Стрелец и Михайлово. За възстановяване проходимостта на общинската пътна мрежа и нормализиране на движението на пътни превозни средства на територията на община Стара Загора са участвали 3 екипа от общинското звено “Инспекторат“, една оперативна група, 2 багера, 1 кран и един колесен челен товарач тип Фадрома. Оперативен щаб под ръководството на кмета Живко Тодоров координира и ръководи действията на общинските служители.

   

0 коментарa

Виж още