Физически лица няма да могат да продават жп релси и електропроводници, предвиждат законови промени

Физически лица няма да могат да продават жп релси и електропроводници, предвиждат законови промени

Физически лица няма да могат да продават жп релси и електропроводници, предвиждат предложения за промени в Закона за управление на отпадъците, съобщиха от правителствената информационна служба. Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършва само при налични сертификати за произход и сключен писмен договор. Това се отнася до всякакъв вид и размер кабели и електропроводници, елементи от жп вагони и локомотиви, жп релси, осигурителни системи и части към тях, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи, както и на метал-съдържащи паметници на културата или части от тях. Въвежда се пълна забрана физически лица да продават отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер. Това са част от предлаганите от правителството промени в Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да овладее тенденцията на увеличаващи се по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). Предвижда се площадките за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии, акумулатори и МПС да се изнесат от жилищните райони. Те ще бъдат разполагани само на територии, определи с устройствените планове за производствени и складови дейности. Очаква се това условие да намали броя им (сега те са над 2300), което ще доведе до по-ефективен контрол върху дейността им. Въвежда се изискване площадките за ОЧЦМ да бъдат с 24-часово видеонаблюдение, а записите да се пазят в продължение на една година. Санкциите за кражба на метали ще увеличават драстично с предлагани промени в Наказателния кодекс. За търговска дейност с метални отпадъци без лиценз или в нарушение на лиценза в момента наказанието е до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 лв. до 20 хил. лв. Предложението е наказанието да стане от една до пет години затвор и глоба от 5000 лв. до 100 000 лв. Официалната полицейска статистика регистрира взрив на кражбите на черни и цветни метали през последните години, което освен че нанася сериозни щети на икономиката, често води и до фатални инциденти. През септември м. г. две деца пострадаха сериозно заради оголени кабели след кражба в кв. „Орландовци”, а само преди дни криминално демонтиране на елементи от стълб с високо напрежение за малко не остави всички населени места от Плевен до Велико Търново без ток за Новогодишните празници. По първоначални данни се очаква щетите само от този инцидент да надхвърлят 70 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още