Физически лица укрили данъци за два милиона лева

Физически лица укрили данъци за два милиона лева

156 физически лица са “пропуснали” да внесат в бюджета над 2 милиона лева. Сумите са от недеклариран и невнесен данък общ доход и са устновени след приключили ревизии на лицата. В хода на ревизионното производство, инспекторите по приходите от Офиса на НАП в Стара Загора са запорирали активи, банкови сметки движимо или недвижимо имущество на същите.В масовият случай при ревизираните лица има несъответствие между притежавано имущество и декларирани доходи.В други, лицата отпуснали заеми на проверяваните, не могат да докажат произхода на средствата си, нямат договорена лихва за размера на заема, или ако имат такава, то не я изплащат реално. През 2012г. са приключени 511 ревизии в резултат, на които са предотвратени данъчни и осигурителни измами за 91 милиона лева. При 92% от ревизираните фирми са установени укрити данъци и осигуровки. 87.2 милиона лева е недекларираният и неначислен данък добавена стойност (ДДС) установен от инспекторите по приходите от Офиса на НАП в Стара Загора през 2012г. “Спестеният” корпоративен данък е в размер на 5.4 милиона лева. Най-сериозни са нарушенията от търговците на едро. Приключилите 104 ревизии са с допълнително установени задължения в размер над 59 милиона лева. 18 земеделски производителя и търговци на зърнени култури са се опитали да укрият данък печалба, ДДС и осигуровки в размер на над 4.3 милиона лева. Предотвратени са опити за измама на фиска и в рискови браншове производство и търговия с горива, автомобилни превозвачи и транспортни услуги за над 5.2 милиона лева. Към момента продължава активната селекция и наблюдения над фирми от рисковите браншове и съпоставката с данните от дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП. С действията си и предприеманите мерки, органите по приходите ще бъдат безкомпромисни към всеки опит за данъчни измами.

   

0 коментарa

Виж още