Финансовата корекция на бюджета влиза за одобрение на сесията на Общински съвет Стара Загора

Финансовата корекция на бюджета влиза за одобрение на сесията на Общински съвет Стара Загора

Със 125 000 лв. ще бъде намалена приходната част на общинския бюджет на Стара Загора за 2013 г., толкова, колкото е наложената финансова корекция- четвърта поред, във връзка с изпълнението на проекта за Електронно правителство от предишния общински мандат. Предложението за актуализацията на бюджета ще влезе на редовното заседание на Общинския съвет на 25.07.2013 г., като една от 56-те точки от дневния ред, съобщи на пресконференция днес председателят на ОбС Емил Христов. Финансовата корекция се налага заради изразходвания заложен резерв, покрил и разходите за проведения референдум за полигона „Змейово“, уточни той. По думите на Христов, и разходната част на общинския бюджет се намалява, за сметка на дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи“ - т.е. ремонтът на Детска ясла № 2 ще се отложи за следващата година. Заедно с решението на Административния съд за референдума получихме важен урок - че всяко действие на администрацията и политиците се заплаща от гражданите, каза председателят. В Стара Загора няма да има маломерни паралелки за учебната 2013 /2014 г., но ще има в 7 селски училища. Общо 113 ученици не достигат за училищата в селата Загоре, Преславен, Хрищени, Дълбоки, Г. Ботево, Калояновец и Бр. Кунчеви. Важна точка от дневния ред на предстоящата сесия е за финансирането на маломерните паралелки в общинските училища, съобщи Христов, като уточни, че сумата за дофинансиране в образованието е малко повече от 40 000 лв. Акцент той постави и на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който влиза за одобрение на сесията. Председателят изрази надежда, че ще бъде подкрепен от съветниците в залата. „Стара Загора се ползва с особено уважение и се намира на едно от първите места по разработване на плановете - общинския план и интегрирания. Работи се навреме и в срокове. Буди безпокойство обаче, че гражданите не са запознати с детайлите в този план. Не знаят в коя от зоните кои елементи се включват, какво е планирано в кварталите“, каза председателят. Той уточни, че на сайта на ОбС е публикувано приложение 1 към ИПГВР с обектите от него, които са планирани за построяване или реновиране. „Важно е гражданите да ги знаят, както и какво да очакват и колко ще струва то. А когато се приемат бюджетите за следващата година или се правят плановете за инвестициите, те да настояват то да се случи, акцентира Христов. Това подпомага администрацията, както и контрола за изпълнение на ИПГВР“, убеден е той. Следващото заседание на ОбС Стара Загора ще бъде през м.септември.

   

0 коментарa

Виж още