Финансовият ресурс на „Националната програма по пчеларство” може да се увеличи

Финансовият ресурс на „Националната програма по пчеларство” може да се увеличи

Усилията на пчеларските браншови организации трябва да се насочат към иницииране на срещи и обсъждания за увеличаване на бюджета на „Националната програма по пчеларство” за следващия тригодишен период (2011-2013 г.). Това става ясно от отчета на програмата за миналата година. Браншовите организации трябва да се насочат още към разработване на алтернативни програми и мерки за подпомагане на пчеларите в България. Целият бюджет на Програмата за 27-те страни-членки на ЕС е 28 млн. евро на година. Той се разпределя от Европейската комисия на база деклариран брой пчелни семейства на всяка страна. Основната цел на „Национална програма по пчеларство” за тригодишния период 2008-2010 е подобряване на условията за производство и търговия на пчелен мед и пчелни продукти. Също така повишаването на ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед, както и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите. Големият интерес по процедурата за прием на документи и тяхното разглеждане бе облекчена в интерес на кандидатите, без да се нарушава нейната обективност и прецизност. Поради това и подаването на заявления за прием за 2010 г. стартира по-рано. Още в първия ден за подаване на документи (на 23 ноември 2009 г.) бяха подадени 407 заявления за подпомагане.

   

0 коментарa

Виж още