Фирми от Стара Загора участват в швейцарски бизнес проект

Фирми от Стара Загора участват  в швейцарски бизнес проект

В Търговско-промишлена палата в Стара Загора Николай Желязков и Васил Шандурков от Българо-швейцарската търговска камара представиха възможностите местни фирми да участват в бизнес проект, съвместно с швейцарски фирми. 


Този проект е предимно за предприемачи, които търсят млади хора с дуално образование. Участниците ще могат да се опознаят дуалната система, прилагана в Швейцария, както и ще научат какви са ползите от нея. Същевременно ще могат да разширят контактите си със сродни фирми в Швейцария, информират от stzagora.net.


Тук се касае предимно за фирми с дейност в областта на металообработването, мебелното производство, готварството, електротехниката, които успешно си партнират с професионалните гимназии. 


Това е съвместна инициатива на двете държави за периода 2015- 2019г. Целта е да се изгради нормативна основа и възможността за прилагане на дуално професионално образование в училищата. 


В момента има 16 регистрирани участници о страна на училищата, 50 фирми и 400 ученици от няколко ключови професии.


През 2017- 2018 г се очаква допълнителното въвеждане на специалностите Автомобилен техник, Индустриална електроника и електротехника и Мебелно производство.


Става ясно, че Област Стара Загора е водеща в страната по прилагане на дуалното обучение, за което принос има точно Търговско-промишлена палата. Тази модерна форма на обучение се прилага в 4 професионални гимназии, а през следващата учебна година ще се присъединят още 2 професионални гимназии от Стара Загора.


Проекта ще включва посещение на швейцарски компании от 8 групи, които се състоят от 8 представители на фирма и 2 ученици.
Има възможност за участие в бизнес форума в Швейцария през месец март 2017 г.

   

0 коментарa

Виж още