Фондация 'Заедно в час' организира дискусия в Стара Загора

Фондация 'Заедно в час' организира дискусия в Стара Загора

Фондация „Заедно в час“, организира в град Стара Загора дискусия на тема „Предизвикателствата в образованието и възможните решения“.

 По време на срещата местната общност, ще може да вземе участие и да се намери решение на възникналата през последните няколко години наболяла тема, а именно подобряването на образованието в българското училище.

Официалната среща ще бъде проведена в Международния младежки център в Града на липите, старта на събитието, ще е на 8 февруари /сряда/, точно в 18.00 ч. Поканени за участие са всички активно интересуващи се от развитието и просперитета на Стара Загора граждани, искащи да станат част от промяната в образованието и осъзнаващи належащата нужда от подобряването и актуализирането на цялата образователна система.

Името на кампанията е “ПреОбразование град Стара Загора”. Тя ще се състои от три етапа. През първият етап ще бъде представен проблема, за неравният достъп до образователните институции в област Стара Загора. През вторият етап ще бъдат дадени примери от добрите практики, за това как програмата „Заедно в час“, всъщност работи за разрешаването на този проблем. По време на третият и последен етап, ще бъде дадена възможност на всеки един от кандидатите, да покаже своят личен подход към определен проблем, представен посредством казус.

Освен за град Стара Загора, ще бъде засегната и темата за предизвикателствата, които ежедневно срещат децата обучавани в училищата, разположени на територията на по-малките населени места и ще бъде направена съпоставка с възможностите, които биват дадени, на децата живеещи в по-големите градове в България. Последните статистически данни показват, че децата, членове на семейства с по-ниски доходи и съответно с по-нисък социален статус, средно  изостават с около 3 години от своите връстници, отглеждани в по-добри условия.  Децата, чийто майчин език е различен от българският, много по-често отпадат от училище, поради възникналата трудност от неразбирането на учебният материал.

 Действащи към настоящият момент учители по програмата „Заедно в час“, работещи в Старозагорско, ще вземат участие в дискусията и ще споделят личният си опит и ежедневните предизвикателства които работата с децата им поднася.

   

0 коментарa

Виж още