Христо Бозов обжалва пред Административен съд решението на ОИК Варна

Христо Бозов обжалва пред Административен съд решението на ОИК Варна

В Административен съд – Варна постъпила жалба на Христо Бозов против решение на ОИК-Варна за избор на Иван Портних за кмет на града.Жалбоподателят иска отмяна на решение на ОИК Варна като незоконосъобразно, с твърдения за нарушения на Изборния кодекс.Според него има съществени нарушения в изборния ден, сгрешени протоколи и представяне на неистинни документи. Съдът изиска незабавно административната преписка от ОИК Варна и предстои да образува административно дело.До седем дни от постъпването на жалбата ведно с преписката съдът насрочва заседание, а до 14 дни решава дали потвърждава избора или го касира.

   

0 коментарa

Виж още