Христо Грудев е вторият заместник областен управител на Пловдив

Христо Грудев е вторият заместник областен управител на Пловдив

Със заповед на премиера Бойко Борисов за втори заместник областен управител на област Пловдив бе назначен Христо Грудев. Той официално встъпи в длъжност днес/21.11.11г./ и със заповед на областния управител Здравко Димитров поема управлението и контрола върху дейността на отделите: „ Европейска интеграция, етнически и демографски въпроси” и „Държавна собственост и регионално развитие” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Досегашният областен управител Георги Игнатов получи правомощия да управлява и контролира дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към областната администрация. Той ще упражнява контрол върху дейността на отдел ”Правен и административен контрол” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Двамата заместник областни управители ще участват и контролират дейността на съвети, комии и работни групи , създадени по специални закони или по заповед на областния управител.

   

0 коментарa

Виж още