ЦДГ №2 „Снежанка” в Казанлък са първенци по енергийна ефективност

ЦДГ №2 „Снежанка” в Казанлък са първенци по енергийна ефективност

Проекта е със заглавие „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в ЦДГ № 2 „Снежанка“. Ще се реализира на територията на град Казанлък като е финансиран по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ от Финансовият механизъм за Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Стойността на спечеления проект е 170 101,53 лв. Възложеният срок за изпълнение е до завършване на дейностите по проекта, но не по-късно от 30 април през следващата година.

В Община Казанлък са внесени разнообразни проектни предложения. По заложените критерии са класирани само 18 от тях. ЦДГ №2 „Снежанка“ успява да се пребори с конкуренцията и спечелва първото място. Детската градина е получава най-високата оценка – 94 точки от общ брой 100.

През 2016 год. в ЦДГ №2 „Снежанка“ е извършен основен ремонт целта, на който бе да бъдат предприети енергоспестяващи мерки за този зимен сезон. Със средства от общинският бюджет на град Казанлък, дограмата в детската градина е подменена с нова, а на външните стени и покрива поставят изолация. Изпълнението на всички тези ремонтни дейности е задължително условие, за да бъде получено финансиране по „Програма БГ 04“. Според организаторите, ремонта ще помогне за понижаване на крайното потребление на енергия, както и за подобряване на условията в детското заведение.

На големият християнски празник - Димитровден детската градина, посрещна десетки гости. Особено ценени са представители на Община Казанлък, родители, учители и бивши възпитаници.  Директорът приветства присъстващите и представи плановете за новия облик на ЦДГ №2 „Снежанка“. Не пропусна и възможността да изкаже своята огромна благодарност на община Казанлък, за ползотворното сътрудничество и оказаната подкрепа.

Подобряването на енергийната ефективност по време на зимния период в детската градина, е основната цел на проекта, като в това число влизат: подмяна на горивната база, на отоплителната инсталация, както и на газификацията.

В ЦДГ №2 „Снежанка“, се обучават 204 деца, на възраст между 3 и 7 години, общият брой на педагогическите специалисти и непедагогическият персонал е общо 37. След извършеният основен ремонт, всички деца, родители и служители, ще имат възможността да учат и работят в по-добри условия.

Следваща стъпка пред ръководството на детското заведение е да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ. След финализирането му се отпускат предвидените средства и се дава официален старт на същинските дейности по проекта.

   

0 коментарa

Виж още