Целодневна детска градина № 15 „Звънче“ с нова визия

Целодневна детска градина № 15 „Звънче“ с нова визия

Дейностите по обновяването на ЦДГ № 15 „Звънче“, започнали на 30 юни, продължават с бързи темпове. Те включват основен ремонт на сградата, съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места. Това, което се направи в детското заведение, е цялостно топлоизолиране на външните стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата. Неподменената стара дограма бе заменена с нова PVC. Направена е подмяна на тръбната мрежа на отоплителната инсталация и на част от радиаторите, изградено е мълниезащитно съоръжение. Нови осветителни тела ще създават уют в тъмната част на денонощието, особено в есенно-зимния сезон. ЦДГ № 15 „Звънче“е построена през 1969 г., което наложи необходимостта от цялостен ремонт на детското заведение. Предвидените средства, включително проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност, възлизат на 202 587 лв.

   

0 коментарa

Виж още