Цените на жилищата в Стара Загора през 2009г. са паднали с 27%

Цените на жилищата в Стара Загора през 2009г. са паднали с 27%

Индексът на пазарни цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващи жилища – апартаменти (изключват се новопостроени апартаменти, къщи, луксозни жилища). Изследвани са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове. Индексът на пазарните цени на жилищата за четвърто тримесечие на 2009 г. спрямо трето тримесечие на 2009 г. е 98.1.0%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.9%. Индексът на пазарните цени на жилища за 2009 г. спрямо 2008 г.е 78.6%,т. е. средното намаление е 21.4%. През четвърто тримесечие на 2009 г. спрямо предходното, е регистрирано намаление на цените в 16 областни градове, като по - значително е в Плевен с 6.4%, Пловдив с 5.7%, Русе с 5.6%. Регистрирано e намаление в София-столица с 3.4%, а в останалите областни градове има увеличение на цените. Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвърто тримесечие на 2009 г. е 1001.72 лв./кв. м. Най-високи са средните цени във Варна - 1686.17 лв./кв. м., следвана от София-столица - 1585.17 лв./кв. м. и Бургас -1360.33. лв./кв. м. За Стара Загора средната пазарна цена на жилищата през четвърто тримесечие на 2009г. е 937.83 лева/кв.м, т.е. цените спрямо трето тримесечие на 2009 г. са паднали с 4.8%.Средната пазарна цена за 2009г. е 1025.67 лв/кв.м и е намалена с 27.5% спрямо цената през 2008 г.

   

0 коментарa

Виж още