Цените на земеделските земи - нагоре с 19 %

Цените на земеделските земи - нагоре с 19 %

През 2007 г. цените на земеделските земи у нас са се увеличили с 19 %. Това заяви вчера министърът на земеделието и храните Валери Цветанов по време на откриването на конференцията "Инвестиции в земеделски земи", информира в. Монитор. "Земите у нас са изключително стабилен актив, особено като се отчете и фактът, че над 80 % от тях са екологично чисти. В дългосрочен план цените на земеделските земи у нас няма да падат", коментира Камен Колчев, председател на СД на "Елана пропърти мениджмънт". "В момента в България има известно задържане, но то ще е временно и поевтиняване няма да има", категоричен беше той. От своя страна, министър Цветанов коментира, че трябва да започнем да мислим за територията като цяло. "Реформата у нас тръгна към грешна посока и сега трябва да се пренасочим към комасацията на земеделски земи. Вече бяха приключени в тази насока два пилотни проекта. Единият е от българо-холандско партньорство на обща стойност от 900 хил. лева. При него 559 имота бяха окрупнени до 220. Другият проект, който е на френско-българско партньорство, е на обща стойност от 180 хил. лв. Все още не са приключени започнатите през 2006 г. четири проекта във Видинско". "България започва да осъзнава колко важно е земеделието, нещо, което беше забравено през последните 20-30 години", заяви още Колчев, като подчерта, че липсата на комасация обаче води до липса на дългосрочна перспектива при обработката на земята и съответно до неефективно земеделие. "Вероятно е в България да се стигне и до някаква регламентирана размяна на земи, което ще е сложен и не особено приятен процес", коментира още той. "Към момента в България има 40 млн. декара обработваеми земи. Те са обединени в между 7 и 10 млн. имота със среден размер от 5 декара", информира Веселин Петров, изпълнителен директор на "Елана пропърти мендижмънт". Никой обаче не знае колко точно са имотите, тъй като те непрекъснато се делят. Този факт прогонва чуждите инвеститори, тъй като те искат големи парцели. "В момента обаче 90 % от земята принадлежат на малките собственици и затова те нямат интерес от комасация, тъй като собствеността им няма как да се увеличи, независимо от уедряването на площите. Този процес е важен само за големите собственици", заяви още Петров. По негово мнение най-оптимистичният план е до края на 2009 г. да бъде приет закон за комасацията, а през 2010 г. и 2011 г. да се стартират първите пилотни проекти. "Все пак засега една добра възможност е и комасацията за ползване", коментира Ивайло Тодоров, председател на Асоциацията на земеделските производители и допълни, че този вариант е добър, особено като се наемат едни и същи земи. Такъв модел работел, например, в САЩ, където наетите земи се предават от баща на син. Земеделските земи стават и все по-интересни от инвестиционна гледна точка с оглед увеличаване ефективността на земята в резултат на окрупняването й. За да е продуктивна, земеделската земя трябва да е уедрена, с добра прилежаща инфраструктура, поддържана в задоволително селскостопанско състояние и особено важно е да се създадат законови условия за дългосрочна инвестиция в нея, за да се поддържа и повишава качеството й. Пред инвеститорите в земеделска земя обаче стоят редица предизвикателства. Според Светослав Бачев, ръководител в Winslow Agro Fund - бизнес звено, специализирано в производството на земеделски продукти и инвестиции в земеделски земи, те са основно две. Това са голямата разпокъсаност на имотите и малкият им размер, от една страна, и наличието на законови и административни пречки - от друга.

   

0 коментарa

Виж още