Цените на производителите у нас по-високи с 0,6 процента

Цените на производителите у нас по-високи с 0,6 процента

Индексът на цените на производители на вътрешния пазар са се увеличили с 0.6 % спрямо миналия месец, сочат данните на Националния статистически институт. Увеличение на цените има при производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 3.2 %, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.8 %, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло, и производството на химични продукти - с 1.4 % . Значително е увеличението на цените при събирането, пречистването и разпределението на вода - с 14.4 %, докато при производството на хранителни продукти и напитки се наблюдава намаление с 1.6 %. Цените на производител на вътрешния пазар през август 2008 г. спрямо същия месец на 2007 г. нараства с 14.4 %. В преработващата промишленост цените на вътрешния пазар през август се увеличават с 16.4 % спрямо съответния месец на 2007 година. Увеличение на цените спрямо август 2007 г. има при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 13.7 %, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.5 %, производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 12 %, производството на хранителни продукти и напитки - с 11 %, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.8 %, производството на химични продукти - с 9.6 %, и производството на канцеларска и електронноизчислителна техника - с 8.8 %.

   

0 коментарa

Виж още