Центърът за европейски инициативи набира младежи за участие в международен проект

Центърът за европейски инициативи набира младежи за участие в международен проект

Центърът за европейски инициативи (ЦЕИ) – Стара Загора и Младежки клуб – Сао Жоаниньо, Португалия, отправят покана към млади хора за участие в проект за международен младежки обмен в периода 15-23 юни 2009 г. Изисквания към кандидатите: - Възраст между 18 и 30 г. - Ползване на говорим английски език - Интереси в сферата на младежките дейности и неформалното образование - Умения за работа в екип С предимство се ползват кандидати, които нямат опит в осъществяването на младежки проекти и/или не са пътували в чужбина. Няма ограничения по отношение на образование и упражнявана професия. ЦЕИ предлага: - Поемане на всички разходи за храна и хотел, както и на част от транспортните разходи в рамките на международния проект - Участие в международен младежки форум заедно с представители на 8 европейски държави - Сертификат youth–pass, удостоверяващ придобити нови компетенции в сферата на неформалното образование - Възможности за дългосрочно партньорство и участие в бъдещи инициативи на организацията. Кандидатите следва да изпратят автобиография на електронна поща eurocentresz в срок до 21 май. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. ЦЕИ ще отговаря на въпроси, зададени само на посочения електронен адрес.

   

0 коментарa

Виж още