Цифрова Кабелна Корпорация се обръща към своите абонати с молба да не се поддават на провокации

Цифрова Кабелна Корпорация се обръща към своите абонати с молба да не се поддават на провокации

Цифрова Кабелна Корпорация се обръща към своите абонати с молба да не се поддават на провокации и в момента да не извършват плащане за услугите телевизия и интернет към лица или фирми, с които нямат договорни отношения. За съжаление трети ден продължава да се пречи на бързото възстановяване на сигнала дори и в районите, които не са засегнати от съдебното изпълнение. Уверяваме ви, че се работи усилено въпреки всички пречки. Освен това абонатите ни ще получат обезщетение за периода, в който не са могли да използват договорените услуги. Ето накратко причината, поради която се стигна до критичната ситуация: На 19.02.2013г. частният съдебен изпълнител Величко Апостолов по искане на ТВ САТ КОМ предприе въвод по изпълнителен лист, издаден от Районен съд Пловдив. Съдът е разпоредил да се предаде владението единствено на мрежата в район „Централен“ и то само на тази част, изградена с Разрешение за строеж № 468/22.11.2006 г. Частният съдебен изпълнител Величко Апостолов даде достъп на ТВ САТ КОМ върху мрежата в целия район „Централен“, без да се съобрази с ограничения обем на съдебното разпореждане, както и с факта, че в район „Централен“ е изграждана канална мрежа, съгласно други 3 броя разрешения за строеж, които не са били предмет на съдебното дело. Едновременно с това, без никакво основание и под опеката на ЧСИ, злонамерено бяха прекъснати оптичните връзки от състава на каналните мрежи в районите „Северен“, „Южен“, „Западен“ и „Тракия“, които по никакъв начин не са обект на изпълнителния лист и за които ТВ САТ КОМ дори не е предявявала претенции. По този начин абонатите на Цифрова Кабелна Корпорация ЕООД търпят загуби изцяло заради превишените правомощия, които си е дал ЧСИ Величко Апостолов, т.е.правомощията не дадени му от закона, а от самият него, като с това е лишил от услуги всички абонати на корпорацията в град Пловдив.

   

0 коментарa

Виж още