Частни бирници ни погват, ако закъснеем с...

Частни бирници ни погват, ако закъснеем с...

Частни бирници ще ни преследват за неплатени сметки за телефон, ако ги просрочим с повече от 45 дни. Това се изясни на пресконференция на колекторската фирма „ЕОС Матрикс”. От компанията обявиха, че срокът на просрочие започва да тече около 30 дни след периода, в който компанията е предоставила възможност за плащане, пише "Телеграф". Фирмите за бързи кредити пък се обръщат към услуги на частни бирници 6-7 месеца, след като не са погасявани месечните вноски. В случай че длъжникът не направи нещо за погасяване на задължението си, се завежда дело срещу него. Времето на изчакване от издирването и поканването на длъжника да си погаси кредита до завеждането на иск срещу него е различно, но е в рамките на 3 до 6 месеца.

Наложените суми от бизнеса на колекторската фирма за първите 6 месеца на тази година са над 80 млн. лева. За същия период на миналата година те са били около 70 млн. лева, посочиха от фирмата.

Според изследване българските фирми са най-недисциплинираните платци в Европа. Данните сочат, че едва 72% от фактурите пратени на битовите клиенти се плащат в срок. Това е с 2% по-малко спрямо предходната година, когато платените в срок сметки са били 74% от всички. Подобно е положението и при фирмите, като те погасяват едва 70% от сметките си когато трябва. Анкетата на фирмата сочи, че около 4 на сто от просрочените задължения се отписват.

Заради трудности на гражданите и фирмите за плащане на време на своите задължения българските компании вече дават средно 36 дни на клиентите си за плащане на фактурите. Това е с 3 дни повече в сравнение с 2015 г. В Европа този срок се удължава с 2 дни – от 34 на 36, а в Източна Европа – от 36 на 38 дни.

Изследването сочи още, че всяка втора фирма, имаща за дейност с търговия, търси колекторски фирми за събиране на задълженията. В същото време делът на просрочените задължения в сектора на търговията намалява от 33% през 2014 година до 27 на сто през тази година.

Гражданите бавяр плащането на сметките си средно с 19 дни, докато бизнесът обикновено бави погасяването на фактурите с 26 дни.

   

0 коментарa

Виж още