Част от служителите на РУСО - Русе се преместиха в сградата на ул. "Ангел Кънчев" от днес

Част от служителите на РУСО - Русе се преместиха в сградата на ул. "Ангел Кънчев" от днес

В помощ на гражданите, юридическите лица и институциите ползващи услугите на РУ ”СО" – гр.Русе днес стана ясно, че считано от 28.02.2012 г. е извършено преместване на работните места от сграда на ул. “Асен Златаров”№26 в сграда на ул.”Ангел Кънчев”№1, етаж 6 на служители от Районно управление “Социално осигуряване” гр. Русе от сектор “Контрол по разходите на ДОО”- финансови ревизори, лекар експерт по ЕВН, инспектор трудови злополуки и лекари, председатели на Медицински комисии. Там ще се извършват и услугите по “Профилактика, рехабилитация и отдих. “

   

0 коментарa

Виж още