ЧЕЗ връща едномесечното отчитане на електромерите

ЧЕЗ връща едномесечното отчитане на електромерите

От 1 февруари 2010 г. потреблението на всички клиенти на ЧЕЗ ще бъде отчитано ежемесечно - съобщиха от дружеството. „ЧЕЗ България работи съгласно законите и изискванията на държавата и съобразно интересите на потребителите. Правим огромна отстъпка от нашата първоначална позиция, за да спечелим доверието на обществото и на институциите в България въпреки огромните загуби, които компанията ще понесе сега. За нас това доверие, както и спокойният и разумен диалог с нашите клиенти, с регулаторните органи, с местните власти и с българското правителство са от първостепенна важност. Като ключов инвеститор в страната и отговорен участник в обществения живот, искаме да сме изцяло открити и честни на всеки един етап от дейността си. Това е стилът на компанията ЧЕЗ, който всички вие ще видите в България оттук нататък”, каза Ян Вавера, новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

   

0 коментарa

Виж още