ЧЕЗ започва екологизация на ТЕЦ Варна

ЧЕЗ започва екологизация на ТЕЦ Варна

ЧЕЗ започва екологизация на ТЕЦ „Варна”. По предварителна оценка, инвестицията ще надхвърли 100 милиона евро. Финансирането ще бъде осигурено от различни източници. Това каза на пресконференция за представянето на проекта Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Предвижда се до юни тази година централата да избере технология и да обяви обществена поръчка за изпълнението на проекта. Работата по изпълнението ще започне в 2013 г. и ще продължи две години. Блоковете ще бъдат екологизирани последователно, обясни Докладал. Проектът ще удължи експлоатацията на централата поне до 2030 г. и ще намали отделяните емисии в атмосферата, отбеляза той. С екологизацията ЧЕЗ ще изпълни изискванията, заложени в приватизационния договор на дружеството, както и част от поетите от България ангажименти във връзка с присъединителния договор с ЕС. „Като отговорен инвеститор ЧЕЗ винаги се е стремяла да постигне най-високи стандарти на работа. Придобиването на ТЕЦ „Варна” беше изключително важна инвестиция за нас. Винаги сме си давали сметка колко е важна тази централа за енергийната система на България. Винаги сме се водили от най-важната цел – централата да играе ключова роля в енергийната система, да бъде стабилна. За да се случи това ние непрекъснато инвестираме в централата”, посочи Петър Докладал. С три от блоковете си ТЕЦ „Варна” осигурява повече от 60% от резерва за българската енергийна система и изпълнява изключително важна роля при възникване на кризисни ситуации и повишена консумация на електроенергия. За последните 5 месеца ТЕЦ Варна доказа изключителното си значение при аварии и голямо потребление на електрическа енергия. Студеният резерв на компанията беше активиран 4 пъти за този период, каза Докладал.

   

0 коментарa

Виж още