ЧЕЗ уведомява за предстоящи прекъсвания в електрозахранването

ЧЕЗ уведомява за предстоящи прекъсвания в електрозахранването

За периода 14-18.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. ОРЗ „ВИТОША” - РЕГИОН СОФИЯ Обслужва Райони Люлин, Възраждане, Красна поляна, Илинден, Надежда, Връбница, Нови Искър, Банкя, Красно село, Триадица, Витоша, Овча купел На 15.11.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. София – община „Красна Поляна“ - ж.к. "Западен парк" бл. 10, бл. 11, бл. 120, бл. 121. На 18.11.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - гр. София – община „Красна Поляна“ - ж.к. "Западен парк" бл. 10, бл. 11, бл. 120, бл. 121. На 14.11.2011 г. /10.00-16.00 ч./ - гр. София – община „Витоша“ - ул. "Иваница Денчев". За периода 14-15.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. София – община „Люлин“ – кв. „Филиповци“, ул. „Братя Рашкови“. На 15.11.2011 г. /11.00-13.00 ч./ - гр. София – община „Овча купел” - ж.к."Овча купел" бл.10,бл.14 ул. "Народен герой" №6; ул. "Рачка" №42. ОРЗ „СРЕДЕЦ” - РЕГИОН СОФИЯ Обслужва Райони Лозенец, Изгрев, Студентски, Искър, Младост, Панчарево, Средец, Сердика, Оборище, Слатина, Подуене, Кремиковци На 15.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. София – бул. „Витоша“ 55. На 15.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. София – бул. „Витоша“ 55. На 15.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. София – ж.к. “Младост”, бл. 209, вх. 1 и вх. 2. На 16.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. София – ж.к. “Младост”, бл. 209, вх. 3 и вх. 4. На 16.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. София – ул "Бенковски" № 43, 49, 55, 40, ул. "Кирил и Методий " 27, ул. "Раковски " 42 - трафопост Бенковски. На 17.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. София – Ул. ”Московска” 39. На 18.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - гр. София – ул. „Любен Каравелов“ 63. Софийска област Община Ботевград За периода 14-18.11.2011 г. /09.45-10.00 ч.; 13.00-13.15 ч.; 16.00-16.15 ч./ - гр. Ботевград За периода 14-18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Врачеш. За периода 15-17.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Трудовец, в. з. „Лозята“. За периода 15-18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Ботевград, в.з. „Зелин“ На 14.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Ботевград - "Сосиете Женерал", "Експрес банк", пл. "Освобождение" 5. На 15.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Новачене. На 16.11.2011 г. /09.30-12.00 ч./ - гр. Ботевград - открит кооп. пазар, ул. "Севастократор Огнян", ресторант."Фреш", ул. "Акад.Романски", ул. "Свобода". Община Горна Малина За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Горна малина – трафопост "Павилиона"; с. Белопопци Община Долна баня На 15.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Венетица" (около ВиК). На 16.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Долна баня - трафопост "Болница" (около болницата). Община Елин Пелин За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - в.з. „Побит Камък“ - трафопост "Побит камък". Община Етрополе На 14.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Лъга. На 15.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Бойковец - в.з. "Язовира Етрополе". На 16.11.2011 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Етрополе - около детските ясли. На 17.11.2011 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Етрополе - центъра. Община Ихтиман За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Ихтиман - трафопостове "10" и "Изток" (циганска махала) Община Костенец На 14.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Костенец - трафопост "Спасов мост" (ул. "Бачо Киро", ул. "Ал.Стамболийски"); трафопост "Битов комбинат" (ул. "Иван Вазов", ул. „Искра"). Община Правец За периода 14-18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Калугерово, с. Осиковица. За периода 14-18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Разлив. На 14.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Своде На 15.11.2011 г. /09.30-13.00 ч./ - гр. Правец - ф-ма "Джеси", мах. „Дивчов рът“, пречиствателна станция „Правец“, мах. „Боянското“ На 15.11.2011 г. /09.15-09.30 ч. и 12.30-13.00 ч./ - гр. Правец На 16.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - гр. Правец - мах. „Маргинска“, мах. „Сираковска“, телевизионна кула "Правец" На 17.11.2011 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Правец - мах. „Манастирица“, помпена станция „Правец“ Община Самоков За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - трафопост "Мало равнище 1". За периода 15-18.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - трафопост "Софстрой", трафопост "Гюлечица", трафопост " Буката", к.к. „Мальовица“, трафопост "Дъ Рейс", трафопост "Глобул", Мальовица трафопост "Хижа Мальовица" За периода 15-16.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Поповяне – трафопост "Център". За периода 15-16.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Говедарци - трафопост "Културен дом", трафопост "Ракиджилник". На 14.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Самоков - трафопост "Разсадник", изв. "А" На 14.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Рельово - трафопост "Рельово -2" /център/. На 16.11.2011 г. /09.00-13.00 ч./ - трафопост "Водохващане", с. Долни Окол, трафопост "БАН-Плана" На 16.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Бели Искър - трафопост "Бусо" , трафопост "ДЗС" Община Своге За периода 14-17.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - с. Искрец. Община Чавдар На 15.11.2011 г. /08.00-17.00 ч./ - с. Чавдар. Пернишка област Община Перник: За периода 14-18.11.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - гр. Батановци, с. Богданов дол На 14.11.2011 г. /9.00 – 10.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Чучулков“, ул. „Й. Благоев“, ул. „Р. Димитров“ На 14.11.2011 г. /11.00 – 12.00 ч./ - гр. Перник - м. „Стара чешма“ На 14.11.2011 г. /13.00 – 13.30 ч./ - с. Дивотино - ул. „Първа“ №2 На 14.11.2011 г. /14.00 – 16.30 ч./ - с. Боснек - ул. „Жива вода“ № 25 На 15.11.2011 г. /9.00 – 13.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Бл. Гебрев“ - заведение за бързо хранене „Лас Тостер“, р-т „Лефтери“, Спортна зала, Тенис корт, сп. „Метал“, Търговия на едро, мебелен цех, дом на Металурга и всички стопански обекти в района На 16.11.2011 г. /9.00 – 10.00 ч./ - с. Кладница - вилна зона На 16.11.2011 г. /9.00 – 12.00 ч./ - гр. Перник - ул. „Република“, ул. „Б. Йово“, ул. „П. Евтимов“, ул. „Радомирска република“, Бензиностанция „ЕКО“, газ станция Димова махала. Община Брезник: На 14.11.2011 г. /9.00 – 10.30 ч./ - гр. Брезник - ул. „Октомври“, ул. „И. Тимофеев“, ул. „Гледан“ На 14.11.2011 г. /11.00 – 12.30 ч./ - гр. Брезник - ул. Видрица, ул. Граово, ул. Гребен, ул. Вл. Захариев, ул. Могилица На 14.11.2011 г. /13.00 – 14.30 ч./ - гр. Брезник - ул. „Строител“, ул. „Иглика“, ул. „Н. Савов“, ул. „Нестор Петров“, ул. Яровец На 14.11.2011 г. /15.00 – 16.30 ч./ - гр. Брезник - фирми в района на бивше Военно поделение На 15.11.2011 г. /13.00 – 16.00 ч./ - с. Гоз - мах. „Логатор“ и мах. „Доганджи“ На 16.11.2011 г. /9.00 – 16.00 ч./ - с. Завала, с. Билинци Община Трън: На 14.11.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Банкя, с. Долна Мелна - махала „Банковци“ На 15.11.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Горочевци, с. Ерул - махала „Ковачки падини“ На 16.11.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Пенкьовци, с. Филиповци – „Йовчина махала“ На 17.11.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Бутроинци, с. Лева река, с. Видрар, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Пенкьовци На 18.11.2011 г. /9.00 – 16.30 ч./ - с. Лешниковци, с. Долна Мелна - махала „Борче“ На 18.11.2011 г. /9.00 – 11.00 ч./ - с. Еловица На 18.11.2011 г. /12.00 – 13.30 ч./ - с. Милкьовци На 18.11.2011 г. /14.30 – 16.30 ч./ - с. Цегриловци Община Радомир: На 15.11.2011 г. /8.30 – 9.00 ч. и 16:00 - 16:30 ч./ - гр. Радомир - кв. „Върба“, с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Друган, с. Владимир, с. Червена могила, „Свинеугояване“; с. Друган, с. Долни Раковец, с. Студена; Хижа Върбица; Кариери „Студена“; асфалтова база „СК 13“; асфалтова база „Хемус“; кариери „ФЗС“; кариери ГУСВ; СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла"; Д. Диканя, бензиностанция „Старо село“, помпи „Гълъбник“, SOS Детско селище Дрен На 15.11.2011 г. /8.30 – 16.30 ч./ - с. Долна Диканя – „Милева махала“; кметство на с. Долна Диканя; "Петрол" АД бензиностанция с. Долна Диканя; "Евроквестгаз" ООД; механа"Веселите шопи"; с. Долна Диканя На 15.11.2011 г. /9.30 – 15.30 ч./ - гр. Радомир - ул. "Родопи"; ул. "Братя Миленкови"; ул. "Евлоги Георгиев"; ул. "Добруджа"; ул. „Марица"; ул. "Алеко Константинов"; ул. "Милин камък"; ул. "Иван Вазов" На 15.11.2011 г. /11.00 – 12.00 ч./ - с. Стефаново На 15.11.2011 г. /13.00 – 16.30 ч./ - с. Горна Диканя На 16.11.2011 г. /12.00 – 13.30 ч./ - с. Стефаново На 16.11.2011 г. /14.00 – 16.00 ч./ - с. Горна Диканя На 16.11.2011 г. /9.00 – 9.30 ч. и 16:00 – 16:30 ч./ - гр. Радомир - кв. „Върба“, с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Друган, с. Владимир, с. Червена могила, „Свинеугояване“; с. Друган, с. Долни Раковец, с. Студена; Хижа Върбица; Кариери „Студена“; асфалтова база „СК 13“; асфалтова база „Хемус“; кариери „ФЗС“; кариери ГУСВ; СК 13 Пътстрой; с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец, база "Маврово", Дренско ханче, "Светла"; Д. Диканя, бензиностанция „Старо село“, помпи „Гълъбник“, SOS Детско селище Дрен На 16.11.2011 г. /8.30 – 16.30 ч./ - с. Дрен На 16.11.2011 г. /8.30 – 15.30 ч./ - гр. Радомир - кв. „Бащевица“ На 17.11.2011 г. /8.30 – 15.30 ч./ - гр. Радомир - ул. "Велчо"; ул. "Яворов"; ул. "Арда"; ул. "Цар самуил"; ул. "Отец Паисий". На 17.11.2011 г. /9.00 – 10.00 ч./ - гр. Радомир - ул. „Райко Даскалов“ № 62 На 17.11.2011 г. /11.00 – 14.00 ч./ - с. Дебели лаг Кюстендилска област Община Бобов дол На 18.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Мламолово и с. Мало село На 14.11.2011 г. /08.30-16.00 ч./ - село Делян - поради оперативни превключвания ще има кратковременни спирания на електрозахранването в община Бобов дол - град Бобов дол - ул. "Стубела", ул. "Осми март", ул. "Ивайло", ул. "Антим І" Община Бобошево За периода 14-18.11.2011 г. /08.30-15.00 ч./ - с. Блажиево Община Дупница За периода 14-18.11.2011 г. /08.30-15.00 ч./ - с. Блатино На 14.11.2011 г. /08.30-16.00 ч./ - село Делян - поради оперативни превключвания ще има кратковременни спирания на електрозахранването в община Дупница - село Тополница На 15.11.2011 г. /11.00-14.00 ч./ - с. Бистрица На 15.11.2011 г. /11.00-12.00 ч. и 13.00-14.00 ч./ - с. Самораново На 16.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - град Дупница - ул. "Липа", ул. "Бачо Киро" - от началото до пресичането с ул. "Братя Миладинови", ул. "Патриарх Евтимий" - от пресичането с ул. "Орляк" до градинката Муструков, ул. "Фенерка", ул. "проф. Александър Балабанов", ул. "Арда", ж.к. "Бистрица" - блокове 84, 87, 88, 90 На 17.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - град Дупница - ул. "Драгой Болярин" - от началото до Митницата, ул. "Бабуна планина", ул."Кракра", ул."Брегалница" Община Кюстендил За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания за цялата община За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Катрище, с. Долна Гращица За периода 15-17.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Кюстендил - ул. „Самуил“ На 14.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Кюстендил - ул. “Голак” и съседните улици На 14.11.2011 г. /10.00-14.00 ч./ - с. Коняво Община Кочериново На 17.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Бараково Община Невестино За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания за цялата община Община Трекляно За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания за цялата община Община Сапарева баня На 14.11.2011 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Сапарева баня На 15.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - гр. Сапарева баня На 16.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - гр. Сапарева баня Благоевградска област Община Благоевград За периода 14-18.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Благоевград и прилежащите села кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания; местността „Бодрост“, местност „Септемврийче“, местност „Добро Поле“, ски писта На 14.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева“, ул. „Страцин“, бул. „Кирил и Методий“ и района около тях. На 15.11.2011 г. /08.00-13.00 ч./ - гр. Благоевград - ул. „Хайдукови района“ на стрелбището мест. „Мацански андък“, с. Марулево, с. Делвино. На 17.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Благоевград - ул. „Тодор Александров“, стоматология, местност „Герено“ под Метро, ул. „Порой“, автополигон, бензиностанция „Лукойл“ и районите около тях. На 18.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Благоевград - ул. „Христо Татарчев“ и района около нея Община Гоце Делчев За периода 16-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Брезница, ресторант „Бриони“, застава „Пъстрец“. На 14.11.2011 г. /09.00-11.30 ч. и 12.30-15.00 ч./ - трафопост 1, с. Брезница, клон Г На 15.11.2011 г. /09.30-11.00 ч./ - трафопост 2, с. Слащен, клон Б На 15.11.2011 г. /12.00-14.00 ч./ - трафопост 3, с. Абланица, клон В На 15.11.2011 г. /14.00-16.30 ч./ - трафопост 5, с. Абланица, клон А На 16.11.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - трафопост 5, с. Кочан, клон А На 16.11.2011 г. /12.30-16.00 ч./ - трафопост 1, с. Крушево, клон А На 17.11.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Ковачевица, трафопост 2, клон В На 17.11.2011 г. /12.00-14.00 ч./ - с. Мусомище, трафопост 1, клон В На 17.11.2011 г. /14.30-16.30 ч./ - с. Копривлен, трафопост 1, клон Г Община Сандански На 14.11.2011 г. /10.00-10.30 ч./ - временни прекъсвания на захранването в с. Кърланово. На 14.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - селата Спатово, Хотово, Пирин, Горско, Бела река, Черна река, Изравнител „Пирин“, ВЕЦ „Пирин“ На 15.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Сандански - ул. „Свобода“ 21 На 16.11.2011 г. /14.00-16.00 ч./ - гр. Сандански - ул. „Сирма Войвода“ На 14.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - с. Плоски трафопост 3, крайната махала На 17.11.2011 г. /09.00-15.00 ч./ - гр. Сандански - ул. „Стефан Веркович“, ул. “Синчец“ Община Струмяни На 15.11.2011 г. /12.00-13.00 ч./ - помпа „Байкал“, помпа „Мрамора“, „Шанс“, цех „Мрамора“, Струмяни, общината и района около нея На 15.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Кърпелево, с. Вракуповица, с. Цапарево, с. Седелски рид, с. Седелски колиби. На 15.11.2011 г. /09.00-11.00 ч./ - с. Микрево - ромска махала и района около нея. Община Симитли За периода 14-18.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Симитли и прилежащите села кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания. За периода 14-15.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./- гр. Симитли, с. Долно Осеново. Плевенска област Община Белене На 17.11.2011 г. /09.30–15.00 ч./ - с. Деков, трафопостове 2, 7, 8, 9, 10. Община Гулянци На 14.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Брест - входа откъм гр. Гулянци. На 14.11.2011 г. /08.30–13.00 ч./ - с. Крета – центъра; гр. Гулянци - северната част На 14.11.2011 г. /13.00–16.00 ч./ - с. Крета – източна част. На 15.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Брест – мелницата; гр. Гулянци – западна част. На 16.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Брест – детската градина; с. Искър – южна част; с. Гулянци – западна част На 17.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Брест - северна част; с. Искър - южна част; гр. Гулянци - западна част. На 18.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Брест - северна част; с. Искър - западна част; гр. Гулянци - южна част. Община Долни Дъбник На 14.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - гр. Кнежа, индустриална зона, част от ул. "М. Боев", ул. "Д. Бутански", ул. "Тракия", ул. "Козница", ул. "Осогово", ул. "Станке Димитров", болницата. Община Долна Митрополия На 15.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Горна Митрополия, помпена станция В и К, ЕП "Рубиком - Румен Гергов", яз. Вълчовец. На 16.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - гр. Долна Митрополия, част от ул. "Прогрес", ул. "Съединение", ул. "Пирин", ул. "Ц. Церковски", ул. "Ст. Караджа", ул. "Кирил и Методий", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Задовска", ул. "Кл. Охридски", ул. "Огоста", ул. "Странджа", складова база зърнени храни, ЕТ "Поли ресурс", "В и К". Община Кнежа На 17.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - гр. Кнежа, част от ул. "Хаджи Димитър", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Ц. Церковски", ул. "П. К. Яворов", ул. "Райко Даскалов", ул. "Георги Мамарчев", ул. "Отец Паисий", ул. "Средна гора", у-ще "Климент Охридски". На 17.11.2011 г. /13.00–15.00 ч./ - гр. Кнежа, част от ул. "Яворов", ул. "Иван Бонов". На 18.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - гр. Кнежа, част от ул. "Стратин", ул. "Ал.Стамболийски", ул. "Бутански", ул. "Огнян Михайлов", ул "Васил Петлешев", ул. "Георги Димитров", ул. "Ген. Стойчев", бул. "Победа", бул. "Свобода", бул. "Витоша", бул. "Хибрид". Община Плевен На 13.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - гр. Плевен, завод „Ломоносов“,техникум по млекопреработване, фирма „Сирма“,фирма „Сторко“,тържище „Тевекелиев“ и синове, хранителни магазини ОКС, търговия на едро склад Тоникс, ТТ-Технология, ДАП 2, търговия на едро в автогара „Север“, Инвест Оил, бивше управление на Сторко, фирма „Детелина“, хлебозавод, бутилираща компания на „Кока-кола“, автоморга на фирма Бавария, ЕТ „Брумо-Румен Стоянов“ На 13.11.2011 г. /09.00–10.00 ч./ - гр. Плевен - фирма „Мая“, „Сортови семена“, „Медикус 2008 ЕООД“, складова база „Исстрой“, ССБ „Успех“ На 13.11.2011 г. /09.00–11.00 ч./ - гр. Плевен, ЕТ „Карабулев“, складове „Търговия на едро“, „Металснаб“, склад за хранителни стоки на ЕТ „Мария Цонкова“, Винзавод, “Тих труд“, „Вега“, „Свежест“, СП „Прогрес“, „Феникскомерс“, цех „Електрон“, Склад за хранителни стоки, Първановски, района на месокомбинат На 13.11.2011 г. /10.00–10.05 ч. и 11.55-12.00 ч./ - гр. Плевен, КЗУ, производсвена база „Главболгарстрой“,ТЕМП и фурна, „Инжстрой“, „Хидробетон“, „Полюс ТМ“, „Монтажи ЕАД“, „Булмонт“, „Мобил 91 ЕООД“, „автобусни провози“, „Строителна механизация“, „ОКС“, ЕТ „Колорит“, „Плевен инжинеринг“, „Алдо“ АД, „Анаконда“ ЕООД, „Електра 94“, „Фортуна прес“. На 13.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - гр. Плевен, помпени станции на ВиК - ІІ подемник над КАТ и за водоснабдяване на Дружба, КАТ, автосервиз „Старт“, бензиностанция „Нар Маг“, бензиностанция „Лукойл“ пътя за КАТ На 14.11.2011 г. /10.30–15.00 ч./ - гр. Славяново, мобилна станция на „Виваком“. На 14.11.2011 г. /10.30–11.00 ч. и 14.30-15.00 ч./ - гр. Славяново, с. Тотлебен. За периода 14-18.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Коиловци – трафопост 15 За периода 14-18.11.2011 г. /09.00–16.00 ч./ - с. Тодорово,трафопост 6, района на изхода за с. Горталово На 14.11.2011 г. /10.00-12.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Бенковски“ и ул. „Карлово“. На 14.11.2011 г. /08.30–12.00 ч./ - с. Радишево, трафопост 3,клон Б. На 16.11.2011 г. /11.55–12.00 ч. и 13.00-13.05 ч./ - с. Пелишат, с. Радишево. На 17.11.2011 г. /09.00–09.05 ч. и 10.00-10.05 ч./ - с. Радишево, с. Тученица, с. Бохот. На 14.11.2011 г. /09.00–10.30 ч./ - с. Гривица, трафопост 12, клон А. На 14.11.2011 г. /10.25–10.30 ч./ - с. Гривица, трафопост 12, клон А. На 14.11.2011 г. /11.00–12.00 ч./ - гр. Славяново, трафопост 2, клон Г. На 16.11.2011 г. /10.25–10.30 ч. и 11.30-11.35 ч./ - с. Гривица, с. Згалево. На 15.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Изгрев“, част от ул. „Неофит Рилски“. На 15.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Върбица – трафопост 8, с. Згалево, трафопост 1, с. Николаево – трафопост 1. На 15.11.2011 г. /08.30–10.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Хан Крум“ от №10. На 15.11.2011 г. /11.00–12.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Бургас“. На 16.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Пирин“, ул. „Охрид“. На 16.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Върбица – трафопост 8; с. Згалево – трафопост 9 На 16.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Згалево - трафопост 9 На 16.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Николаево - трафопост 1 На 16.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Стоян Войвода“ На 16.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - с. Брестовец, трафопост 6, клон А На 16.11.2011 г. /10.25–11.25 ч./ - гр. Плевен - лодарски сдружения в местност „Нежовец“ На 16.11.2011 г. /10.25–10.30 ч. и 11.30-11.35 ч./ - гр. Плевен, местност „Кайлъка“, вила „Орбита“, вила „ЛВТ“, гробищен парк местност „Чаира“, лозарско сдружение „Стража 3“ На 17.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Згалево - трафопост 11 На 17.11.2011 г. /10.30-10.35 ч. и 11.30-11.35 ч./ - гр. Плевен - бензиностанция „Транстрейд“, цех за политилен „Милен Цветков“, „Славея ООД“, „ЕНСИДИ ООД“, помпена станция ВиК, местност „Кожухарска чешма“, „Шивашки цех Георгиев и Христов ООД“, района на „СБА“, зала „Балканстрой“, сервиз „Богдан Николов“ и „БМВ“, автобусен сервиз и „ТНТ“, лозарско сдружение „Освобождение“, автоморга „Берлина“, поща „Дружба“ На 17.11.2011 г. /10.30-11.35 ч./ - гр. Плевен, бензиностанция „Транстрейд“, цех за политилен „Милен Цветков“, „Славея ООД“, „ЕНСИДИ ООД“ На 17.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - гр. Плевен, ул. „Пирин“, ул. “Охрид“, ул. „Братя Миладинови“ На 17.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Върбица, трафопост 1 На 17.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Згалево, трафопост 11 На 17.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Николаево, трафопост 9 На 18.11.2011 г. /09.00–15.00 ч./ - с. Згалево - трафопост 13; с. Върбица – трафопост 7; с. Николаево – трафопост 14 Община Пордим На 14.11.2011 г. /13.00–16.30 ч./ - с. Одърне – трафопост 1, клон В Община Червен бряг На 14.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Ракита, района на трафопост 6. На 14.11.2011 г. /08.00–09.00 ч./ - гр. Койнаре, района на ул. " Милчо Симеонов", ул. "Иван Вазов", ул. "Искър", ул. "Васил Коларов", ул. "Петко Д. Петков", ул. "Спартак", ул. "Сергей Румянцев"; с. Рупци, гр. Червен бряг - района на ул. "Братя Миладинови", ул. ''Сава Младенов", ул. "Ръжанов", ул. "Ивайло", ул. ''Гурко", центъра на V-ти квартал; гр. Червен бряг - района на ул. " Християнска", ул. "П Волов", ул. "Самуил", ул. "Генерал Тошев", ул. "Бузлуджа", ул. ''Охрид", ул. "Сава", ул. "Ал Стамболийски" За периода 15-16.11.2011 г. /08.30–16.00 ч./ - с. Ракита, района на трафопост 6. На 16.11.2011 г. /08.30–15.00 ч./ - гр. Червен бряг, района на ул. " Християнска", ул. "П. Волов", ул. "Самуил", ул. "Ген.Тошев", ул. "Бузлуджа" , ул. ''Охрид", ул. "Сава", ул. "Ал Стамболийски". На 16.11.2011 г. /14.00–15.00 ч./ - гр. Койнаре, района на ул. " Милчо Симеонов", ул. "Иван Вазов", ул. "Искър", ул. "Васил Коларов", ул. "Петко Д. Петков", ул. "Спартак", ул. "Сергей Румянцев". На 16.11.2011 г. /14.00–15.00 ч./ - с. Рупци, гр. Червен бряг - района на ул. "Братя Миладинови", ул. ''Сава Младенов", ул. "Ръжанов", ул. "Ивайло", ул. ''Гурко", центъра на V-ти квартал. На 17.11.2011 г. /08:30-16:00 ч./ - с. Ракита, района на трафопост 6. На 17.11.2011 г. /09:00-09:30 ч./ - с. Телиш и с. Садовец. На 17.11.2011 г. /08:30-15:00 ч./ - с. Ракита, района на трафопост 6. На 18.11.2011 г. /14:30-15:00 ч./ - с. Телиш и с. Садовец. Ловешка област Община Ловеч На 14.11.2011 г. /12.00–13.00 ч./ - гр. Ловеч, бенз. “Лукойл”, печатница „Дъга“; Пенимаркет; автоцентър. На 14.11.2011 г. /09.30–15.00 ч./ - с. Александрово - трафопост 26, клон А и В. На 15.11.2011 г. /08.00–12.00 ч./ - ВЛ "Къкрина", отклонение за трафопост №5 СОСП. На 15.11.2011 г. /09.30–15.30 ч./ - с. Александрово - трафопост „26“, кл. Б и Г. На 16.11.2011 г. /09.30–15.30 ч./ - с. Александрово - трафопост „27“, кл. А, Б, В и Г. На 17.11.2011 г. /09.30–15.30 ч./ - гр. Ловеч - района между ж.к. „Монтажи“ 1; „Монтажи“ 2, ул. „Княз Имеритински“; ул. „Корупаткин“; ул. „проф. Беньо Цонев“ и ул. „Бяло море“. На 17.11.2011 г. /09.30–15.30 ч./ - с. Александрово - трафопост „27“, кл. Д. Община Тетевен На 14.11.2011 г. /12.00–14.00 ч./ - с. Български Извор, трафопост 7 /Калник/. На 14.11.2011 г. /14.00–16.00 ч./ - с. Български Извор, трафопост 10/Извора/. На 14.11.2011 г. /09.30–16.00 ч./ - с. Голям Извор, трафопост 12 /Мъглов/. На 15.11.2011 г. /12.00–16.00 ч./ - гр. Тетевен, трафопост 69 /Камакс/, трафопост 19 /ТКЗС/; м. „Гечовото“, м. „Конски дол“, трафопост 66 /Конски дол/, с. Бабинци На 15.11.2011 г. /09.30–15.30 ч./ - гр. Тетевен, трафопост 21 /Елпром мет. Цех/, трафопост 23 /Бетонов възел-Строител/, трафопост 67 /Титан/. На 16.11.2011 г. /12.00–13.00 ч./ - гр. Тетевен, трафопост 60 /Бензиностанция „ШЕЛ“/, кв. „Мрамор“, ул. „Иван Вазов“, кв. „Манастирски дол“, кв. „Насовица“, кв. „Изгрев“. На 16.11.2011 г. /09.00–15.30 ч./ - с. Рибарица, трафопост 22 /Костина/, трафопост 18 /Горско-бариера/. На 17.11.2011 г. /08.00–12.30 ч. и 13.00-16.30 ч./ - с. Рибарица, трафопост 27 /Заводна/. На 17.11.2011 г. /12.00–12.30 ч./ - с. Глогово, с. Градежница, с. Гложене, м. „Лозето“, м. „Асен“, трафопост 2 /Рубус/, с. Галата, с. Малка Желязна. На 17.11.2011 г. /09.30–16.00 ч./ - с. Рибарица, м. „Заводна“ На 18.11.2011 г. /09.00–15.30 ч./ - с. Рибарица, трафопост 22 /Костина/, трафопост 18 /Горска бариера/ На 18.11.2011 г. /10.00–15.00 ч./ - с. Черни Вит, м. „Брашляница“, м. „Делиевци“, м. „Платуница“, гр. Тетевен, м. „Горна козница“ Община Троян На 14.11.2011 г. /09.00-12.30 ч./ - с. Бели Осъм - трафопост № 9. На 14.11.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - с. Черни Осъм - местност „Стойновско“. На 14.11.2011 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Борима - трафопост № 2. На 15.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Калейца - трафопост № 5. На 15.11.2011 г. /12.30-16.00 ч./ - с. Гумощник - трафопост № 1. На 15.11.2011 г. /09.30-12.30 ч./ - гр. Троян - кв. „Кнешки лък“. На 15.11.2011 г. /13.00-16.00 ч./ - гр. Троян - квартал „Сеновоза“. На 15.11.2011 г. /09.00-12.30 ч./ - с. Черни Осъм - м. „Стойновско“. На 16.11.2011 г. /09.30-15.00 ч./ - с. Горно Трапе - трафопост № 1. На 16.11.2011 г. /09.00-12.30 ч./ - с. Черни Осъм - м. „Стойновско“. На 16.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Троян - района около болницата. На 17.11.2011 г. /10.00-13.00 ч./ - с. Дъбок Дол - трафопост № 2. На 17.11.2011 г. /12.00–12.30 ч./ - с. Голяма Желязна, м. „Стойчевото“. Община Угърчин На 14.11.2011 г. /10.00–12.00 ч./ - с. Сопот, м. „Калник“. На 15.11.2011 г. /08.30–12.00 ч./ - с. Драгана, района на трафопост 4. На 15.11.2011 г. /12.00–16.00 ч./ - гр. Угърчин, района на ул. "Явор", ул. "Теменуга", ул. "Васил Левски" /входа от с. Дерманци/. На 16.11.2011 г. /10:00 - 10:30 ч. и 16:00 - 16:30 ч./ - гр. Угърчин, района на ул. "Явор", ул. "Теменуга", ул. "Васил Левски" /входа от с. Дерманци/. На 17.11.2011 г. /12.00–12.30 ч./ - с. Славщица, с. Сопот, с. Кирчево, с. Лесидрен, м. „Червения мост“, трафопост 17 /В/ст Комитска/, м. „Ябълчака“, трафопост 3 и 9 /Язовира/, м. „Правец“, трафопост /Гребна база/, трафопост 25 /Почивна станция, „9-ти Май“, м. „Мечкарски колиби“, м. „Напоя“/. Община Ябланица На 14.11.2011 г. /09.00–10.00 ч./ - с. Брестница, м. „Джорковци“. На 17.11.2011 г. /12.00–12.30 ч./ - с. Брестница. Врачанска област Община Мездра На 15.11.2011 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Зверино, с. Елисейна, с. Оселна, с. Зли дол, с. Очин дол, с. Софийска Габровница, с. Еленов дол, с. Бовска Габровница, с. Левище, с. Гимназия, с. Зверино ЗКЕ, бензиностанция Петрол, ЕТ „Людал“, оранжерия, Интер сат, Глобул, Мтел, Виваком,БДЖ Гара Зверино, с. Елисейна. Видинска област Община Белоградчик На 16.11.2011 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - с. Протопопинци, с. Върбово, с. Чупрене, с. Репляна, трафопост ВиК с.Търговище, трафопост Ст. двор и трафопост ВиК с.Долни лом , трафопост „ТПК“, с. Горни лом. На 17.11.2011 г. /09.00-09.30 ч. и 15.00-15.30 ч./ - трафопост 23, трафопост ДАП , трафопост МТС , трафопост Обсерватория, гр. Белоградчик, трафопост Вилна зона, трафопост Крупец, с. Пролазница, с. Извос, с. Чифлици, с. Праужда, с. Крачимир, трафопост Транскомс, трафопост 4 с. Стакевци. На 17.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Стакевци – трафопостове 1, 2 и 3. Община Видин На 16.11.2011 г. /09.00-15.45 ч./ - гр. Видин - местност „Божурица“ На 16.11.2011 г. /09.00-09.15 ч. и 15.30-15.45 ч./ - с. Срацимирово, гара „Срацимир“ На 17.11.2011 г. /10.00-10.15 ч. и 15.00-15.15 ч./ - с. Раковица, с. Подгоре На 17.11.2011 г. /10.00-10.15 и 15.00-15.15ч./ - с. Старопатица. Община Ново село За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Ново село (трафопостове 3 и 6) За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Раковица – трафопост 4 За периода 14-18.11.2011 г. /08.30-15.30 ч./ - с. Вълчек За периода 14-18.11.2011 г. /09.00-15.30 ч./ - с. Киряево На 15.11.2011 г. /09.00-10.00 ч. и 16.00-16.30 ч./ - с. Макреш На 15.11.2011 г. /09.00-16.30 ч./ - с. Вълчек На 16.11.2011 г. /09.00-09.15 ч. и 15.30-15.45 ч./ - с. Синаговци, с. Ивановци, с. Гайтанци, с. Въртоп Монтанска област Община Берковица На 14.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“. На 16.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“. На 18.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Мир“, ул. „Първи Май“, ул. „Свобода“, ул. „Чайка“. На 15.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Първи май”, ул. „Ружа”, ул. „Пролет”, ул. „Крайречна”, ул. „Лале”, ул. „Малина”. На 17.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Берковица - ул. „Първи май”, ул. „Ружа”, ул. „Пролет”, ул. „Крайречна”, ул. „Лале”, ул. „Малина”. На 15.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Костенци. На 16.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Мадан, трафопост Птицеферма, трафопост ВиК, трафопост Мандра, трафопост Помпена, трафопост Тухлена. На 17.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - трафопост „Бокиловска спирка“. Община Вършец На 15.11.2011 г. /09.00-13.00 ч./ - гр. Вършец - кв. „Заножене“, ул. „Република“, ул. „Бялата вода“, ул. „23 септември“. На 15.11.2011 г. /13.00-16.30 ч./ - гр. Вършец - ул. „С. Георгиев“, ул. „К. Пенев“, ул. „Д-р Д. Иванов“. Община Бойчиновци На 14.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - с. Бели Брод – трафопост 1, клон А. За периода 15-16.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - с. Бели Брод - трафопост 1, клон А За периода 17-18.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - с. Бели Брод - трафопост 1, клон Б Община Брусарци На 14.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дондуково - трафопост 2, клон А На 16.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Дондуково - трафопост 2, клон А На 17.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Василовци - трафопост 2, клон Б На 18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Василовци - трафопост 4, клон А Община Вълчедръм За периода 14-15.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост 4, клон А. За периода 16-17.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост 4, клон Б. На 18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Разград - трафопост 4, клон В. Община Лом На 14.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Станево – трафопост 3, клон А. На 15.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 3, клон А. На 16.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 3, клон Б. На 16.11.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Трайково - трафопост 6 - ул. „Гео Милев“ №3. На 16.11.2011 г. /12.30-16.00 ч./ - гр. Лом - трафопост „Канала“, клон В - ул. „Иван Вазов“ №30. За периода 17-18.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Станево - трафопост 3, клон В. Община Монтана За периода 14-18.11.2011 г. /08.30-16.30 ч./ - гр. Монтана - ул. “Одрин”, ул. “Оборище”, ул. “Нов Живот”, ул. “Мальовица”, ул. “Витоша”, ул. “Арда”, ул. “Камчия” На 14.11.2011 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Монтана - Банка ДСК. На 18.11.2011 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Долно Белотинци. Община Медковец На 15.11.2011 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Расово, трафпост 6, клон Б.

   

0 коментарa

Виж още