ЧЕЗ уведомява за предстоящи прекъсвания в електрозахранването

ЧЕЗ уведомява за предстоящи прекъсвания в електрозахранването

Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването, както следва: Благоевградска област Община Благоевград За периода 13-17.02.2012 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Благоевград и прилежащите села кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания На 13.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - гр. Благоевград – ул. „Броди”, района около бензиностанцията, ул. „Здраве”, ул. „Хайдукови” и района около тях На 14.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - гр. Благоевград – пл. „Георги Измерлиев“ – подлеза, ул. „Пирин“, местноста Герена и Струмско, ул. „Любен Каравелов“, района около ОДЗ-3 и района около тях На 15.02.2012 г. /10.00-12.30 ч./ - с. Рилци На 16.02.2012 г. /10.00-12.30 ч./ - гр. Благоевград – жк. „Еленово“ – гаражи срещу бл.40-41, ул. „Сан Стефано“, жк. „Струмско“ – Пенков чифлик и района около тях На 17.02.2012 г. /09.30-10.30 ч. и 15.30-16.30 ч./ - гр. Благоевград – с. Логодаш, с. Обел, с. Дреново и Митница Логодаш Община Симитли За периода 13-17.02.2012 г. /08.00-16.30 ч./ - гр. Симитли и прилежащите села кратковременни прекъсвания поради оперативни превключвания Община Гоце Делчев На 13.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - трафопост 1 „Корница“ На 13.02.2012 г. /12.30-16.30 ч./ - трафопост 2 „Корница“ На 14.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - трафопост 4 „Огняново“ На 14.02.2012 г. /12.30-16.30 ч./ - трафопост 70 „Синя звезда”, гр. Гоце Делчев, клон А, ст. №2 На 15.02.2012 г. /12.30-15.00 ч./ - трафопост 1 „Долно Дряново“, клон А, ст. №3 На 15.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - трафопост 1 „Господинци“, клон В, ст. №25 На 16.02.2012 г. /12.30-14.00 ч./ - трафопост 70 „Синя звезда”, гр. Гоце Делчев, клон В, ст. №7 На 16.02.2012 г. /15.00-16.30 ч./ - трафопост 1 „ОТП“, гр. Гоце Делчев, клон Милиорации На 17.02.2012 г. /09.00-11.30 ч./ - трафопост 2 „Вълкосел”, клон Е На 17.02.2012 г. /12.30-16.30 ч./ - трафопост 3 „Абланица”, клон А Община Петрич За периода 13-17.02.2012 г. /08.00 - 16.30 ч./ - община Петрич На 13.02.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Аджария 1“ и трафопост „Аджария 2“, ул. „Струма“, ул. „Бабуна“, ул. „Кожух“, ул. „Битоля“, ул. „Червена скала“, ул. „Хр.Чернопеев“ На 13.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Инвалидна“ и трафопост „Енерго“ - ул. „Оборище“, ВиК, ул. „Шипка“, ЧЕЗ, Съда, Общинска администрация Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ На 14.02.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Китка“ и трафопост „Банката“ – блоковете на ул. „Сандо Китанов“, ул. „В.Китка“, ул. „22-ри октомври“, ул. „Бъкстон“, ул. „Ат. Лютвиев“ На 14.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Пожарна“ и трафопост „Горско“ – блоковете на ул. „България“, ул. „Калабак“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Пролет“, ул. „Стадионска“, ул. „Връх Бузлуджа“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Осъм“ На 15.02.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Пазарище“ и трафопост „ДСК“ – ул . „България“, ул. „Тома Митов“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Опълченск“, ул. „Хан Крум“, ул. „Цар Борис ІІІ“, магазин Била, комплекс „Киното“ На 15.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „ГУМ“ и трафопост „Гощанов“ – ул. „ГУМ“, ул. „Димитър Гощанов“, ул. „28-ми октомври“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Иван Вазов“, блоковете на ул. „Д.Гощанов“ На 16.02.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Пирин“ и трафопост „Елтепе“ – ул. „Пирин“, ул. „Елтепе“, ул. „Брегалница“, ул. „Тетово“, ул. „Васил Кънчев“, ул. „Явор“ На 16.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Читалище“ и трафопост „Банята“ – ул. „Братя Миладинови“, ул. „Пощенска“, ул. „Митрополит Герасим“, ул. „Вардар“, ул. „Васил Кънчев“, ул. „От.Паисий“, ул. „Славянска“, ул. „Хр.Ботев“ На 17.02.2012 г. /09.00-11.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „ЕПЖС 1“ и трафопост „ЕПЖС 3“ – жк. „Изток“, ул. „Кочо Мавродиев“, ул. „Демир Хисар“ На 17.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Самуил 5“ – жк. „Самуил“ бл. 6, бл. 7, бл. 8, бл. 9, ул. „Папульо“, ул. „Марица“ На 17.02.2012 г. /13.00-15.00 ч./ - гр. Петрич – трафопост „Казарма“ – ул. „Рокфелер“, ул. „Черно море“, ул. „Драва“, поделение на „ГПУ“, базата на „Чистота и сметосъбиране“

   

0 коментарa

Виж още