Черноморец става рибарски център с 10 млн. лв. европейско финансиране

Черноморец става рибарски център с 10 млн. лв. европейско финансиране

Днес кметът на община Созопол Панайот Рейзи и изпълнителният директор на „Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” д-р Драгомир Господинов подписаха договор за бъзвъзмездна помощ за изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец”. Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” 2007-2013 г., приоритетна ос 3 - мерки от общ интерес, мярка 3.3.”инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Стойността 9 512 560.38 лв. Финансиране от ЕФР – 75 %- 7 134 420.29, нац. съфинансиране – 2 378 140.10 лв. Проектните дейности ще се осъществят за срок от две години. Разширението, модернизацията, реконструкцията на пристанището и изграждането на модерно място за първа продажба на риба е основната цел на проекта за пристанището в Черноморец. С реализирането му ще бъдат извършени рехабилитационни мероприятия на съществуващите и действащи, изградени преди години съоръжения за приставане на рибарски лодки и малки плавателни съдове в района на съществуващия пристан “Черноморец”. Официалната презентация на най- новия спечелен проект на община Созопол ще бъде направена утре, 19 юли от 11.00 ч. в сградата на Общински съвет- Созопол.

   

0 коментарa

Виж още