ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

На 03 март 1978 г. в малкото селце Сан Стефано, днешно предградие на Истанбул – Йешилкьой, е подписан един изключително важен за всички българи договор между Османската империя и Русия. С този договор се поставя края на Руско-турската освободителна война и началото на Българската държава. На днешната дата отбелязваме 135 години от Освобождението на България от петвековното османско иго. Като основна причина за избухването на Руско-турската война, историците поставят жестокото потушаване на Априлското въстание от 1976 г. Този акт не остава без отзвук из цяла Европа. Мнозина именити интелектуалци, политици и общественици от Европа, сред които са Виктор Юго, Уилям Гладстоун и много други, издигат глас в подкрепа на потиснатите българи. Последната капка, преляла чашата на търпението ни, е бил провалът на Константинополската конференция и категоричният отказ на Османската империя да се промени и да зачита правата на своите християнски поданици. И така войната избухва, за да завърши с така желаната победа на руските освободителни войски и българските опълченци. Историците припомнят, че Санстефанският мирен договор е подписан не случайно точно на 03 март 1978 г. или по стар стил 19 февруари. Точно на тази дата, през 1855 г. е била коронацията на Александър ІІ, както и освобождението на крепостните селяни в Русия през 1861 г. След този акт император Александър ІІ получава своето прозвище Освободител. Санстефанският мирен договор по своята същност е предварителен, тъй като той подлежи на одобрението от Великите сили. Според него, България става автономно, трибутарно (плащащо данък), княжество, което може да притежава своя войска и да има свое правителство. Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия полуостров), с площ 170 000 кв.км. Държавата се управлява от княз, който е избран от населението с одобрението на Великите сили и Високата порта. Парламентът е трябвало да изработи Органически устав (Конституция). Остава задължението на страната ни да плаща специален данък и на Високата порта. С подписването на Санстефанския мирен договор България отново се появява на картата на Европа. Тя е с население, надхвърлящо 4 800 000 души. Историците посочват, че България по онова време почти напълно припокрива картата на Екзархията от 1870 г., с която турският султан легитимира православната духовност на българското население. Веднага след сключването на Санстефанския мирен договор, Англия и Австро-Унгария се обявяват против него. Те са инициатори за ревизията му и прекратяване на неговото действие. Този договор е заменен с Берлинския договор през юли 1878 г. Съгласно новият нормативен договор, България е разделена на 5 части: Северна България и Софийския санджак формират васалното Княжество България, което плаща ежегоден данък на турския султан, има право да има своя милиция и да се ръководи от княз, избиран от народа, но със съгласието на Великите сили и султана; земите между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна автономна област с име Източна Румелия, управлявана от генерал-губернатор, назначаван от Високата порта; Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя под пряката власт на султана; градовете Пирот и Враня се предават на Сърбия, а Румъния получава Северна Добруджа. Денят на Освобождението на България започва да се празнува на 03 март 1888 г. Сто години след Освобождението, през 1978 г. е отбелязана годишнината от Свободата на България, и едва десет години по-късно 3 март е обявен за официален празник с решение на Великото Народно събрание от 5 март 1990 г. Да преклоним глави и да почетем паметта на хилядите знайни и незнайни герои, които са напоили с кръвта си българските земи, за да можем днес с гордост да се наречем свободни българи и достойни европейци!Да си спомним за идеалите на прадедите ни, когато с готовност са отдавали своя живот в името на свободата на България!

   

0 коментарa

Виж още