Четири пловдивски университета участват в Нощта на учените 2012

Четири пловдивски университета участват в Нощта на учените 2012

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски", Медицинският университет - Пловдив, Университетът по хранителни технологии и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство тази година обединиха усилията си в подготовката за провеждане на Европейската нощ на учените на 28 септември. Събитието ще протече едновременно в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Плевен. Мотото на проекта е „Европейска нощ на учените в България IN-Close" (Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance) - Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност. Целта е да се осигури подкрепа на учените в България по отношение популяризация на тяхната работа и повишаване на статуса им в обществото. В Пловдив откриването на Нощта на учените е от 17:00 в сградата на Ректората на Пловдивския университет. Останалата част от проявите в програмата ще бъдат в Аудиторния комплекс на Медицински университет - Пловдив и на открито в централната градска част.

   

0 коментарa

Виж още