Четири предложения за живи човешки съкровища от област Русе

Четири предложения за живи човешки съкровища от област Русе

На 20 април приключи процедурата по събиране на предложения за включване в Националната система „Живи човешки съкровища – България 2012” на регионално ниво. В Областна администрация – Русе постъпиха следните кандидатури: Две кандидатури от сферата „Традиционни празници и обреди”: - Пролетен обичай „Кумичене”, с. Табачка, общ. Иваново, обл.Русе; - „Коледуване” от с.Мечка, общ. Иваново, обл.Русе. Две кандидатури от сферата „Традиционно пеене и свирене”: - Група за автентичен фолклор , с. Червена вода, община Русе; - „Медените гласове на Долно Абланово”, с. Долно Абланово, община Русе. Експертната комисия за оценка на кандидатурите на регионален етап ще се проведе на 22 май 2012 г. в Областна администрация – Русе. По време на нейното заседание експерт от РИМ - Русе, местни специалисти по краезнание и представител на Националния институт по етнология и фолклористика към БАН ще изберат едно предложение от Област Русе, което ще представи региона на национално ниво Очаква се церемонията по обявяването на регионалните и национални живи човешки съкровища да се състои в Министерство на културата на 24 юни 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още