Чистият въздух в Благоевград остана в миналото

Чистият въздух в Благоевград остана в миналото

Благоевград е единственият град от Пиринско, който е в списъка на 30-те най-замърсени градове с фини прахови частици. Нормата на замърсяване над допустимите се преизпълнява „ударно” през зимните месеци, защото основният причинител са печките на дърва и въглища, сочат данните на РИОСВ, изнесени от „Труд”. В Благоевград няма топлофикация и газификацията бе посочена като основен приоритет, който ще реши проблема със замърсяването. От тази зима половината град вече има инфраструктура на газта, но домакинствата нямат средства за включването и се оказва, че тази екомярка няма да проработи. Алтернативата на скъпия ток си остават въглищата и дървата. Справка показа, че за първите четири месеца на тази година (т.е. миналата зима) измерените залпови замърсявания над допустимата норма от 50 микрограма на кубик са 58 на брой, а максимално допустимото е да са 35 за цяла година. Община Благоевград има разработена програма за свиване на замърсяването. Тя включва изграждането на повече зелени площи, кръгови кръстовища и миене на града по-често. Засега мерките не могат да проработят, направени са кръгови кръстовища, но градът не се мие редовно, а синята зона в центъра замърсява въздуха сериозно. Замърсяването на въздуха се регистрира по-често в града и поради географските особености - Благоевград е разположен по-ниско, обграден е от възвишения и това позволява дълго задържане на замърсен въздух. Основно обаче проблемът идва от отоплението на хората и от масовото строителство, което изяде зелените площадки на града. Според РИОСВ и тази зима градът няма да влезе в нормите.

   

0 коментарa

Виж още