Чрез поетапно разсейване на трафика в Стара Загора ще се борим с обгазяването

Чрез поетапно разсейване на трафика в Стара Загора ще се борим с обгазяването

Намерихме начин да решим проблема на Стара Загора, за който отидохме да помогнем на хората, каза министър Нона Караджова тази сутрин по БТВ. Установихме, че замърсяванията там идват основно от предприятия, които имат горивни централи. Проверката е наполовина приключила. До края на седмицата ще приключи проверката и на другите обекти. Тя обясни, че категоричното мнение на експертите от Регионалната инспекция, от Министерство на околната среда и водите, както и на учените от НИМХ-БАН е, че причината за замърсяване с азотни окиси е съчетание от необичайната метеорологична обстановка през ноември и декември и наслагване на азотните окиси от предприятия и от транспорта. „Не може да се разсейва това натрупване на азотните окиси”, допълни тя. Това замърсяване няма нищо общо с предишните обгазявания на града, поясни Караджова. Те са били със серни окиси от други причинители, а в момента става въпрос за азотни окиси, които са се натрупали при безветрие. Министърът каза, че в такива случаи се разработват оперативни планове за действие от общинските органи като ги съгласуват с Регионалната инспекция по околна среда и води. „Навсякъде по света пътният трафик е основен източник на азотни окиси” подчерта тя и добави, че ако отново възникне такава ситуация, ще започне поетапно разсейване на трафика в Стара Загора. Караджова каза, че има две автоматични станции от двете страни на полигона „Змейово”, които в дните на замърсяване не са отчели никакво превишаване на нормите.

   

0 коментарa

Виж още