Шанс за малките читалища в община Чирпан

Шанс за малките читалища в община Чирпан

Комисия във връзка с разпределяне на държавната субсидия за читалищата бе свикана днес в малката зала на Община Чирпан. На срещата присъстваха зам.Кмета на Общината – Анита Кондарева, Николай Гърдов – гл.счетоводител, Мария Илиева – началник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология”, както и 16 представители на читалищата в Община Чирпан. На комисията се обсъди и гласува нововъведения в Община Чирпан от тази година механизъм за разпределяне на финансовите средства по читалищата. Г-жа Кондарева запозна присъстващите с точковата система, въз основа, на която Общината разпределя средствата по бенефициентите и призова присъстващите за гласуване относно нейното приемане. От 16 присъстващи, своя положителен вот дадоха 12 представители, 2-ма се въздържаха и 2-ма гласуваха „против”. В крайна сметка общата държавна субсидия бе разпределена въз основа на броя на жителите в населеното място, членовете, посещаемостта и дейността на читалищата, както бе предложението на общинското ръководство. Общата сума, която държавата отпуска за Община Чирпан е 219 575 лева. Най-голяма част получава читалище „Яворов” в Чирпан – 74 980 лв., по-малко получават с. Зетьово – 21 321лв, следвани от селата Спасово и Рупки – по 12 792лв. и с. Свобода – 11 939 лв. По-малка част получават и останалите 12 читалища. Сумите, за разлика от минали години са по-високи по селата за сметка на чирпанското читалище, но така ръководството на Община Чирпан смята, че средствата се разпределят най-рационално и по този начин ще се даде възможност и на по-малките читалища да развиват повече своите дейности и да осъществят бъдещи идеи.

   

0 коментарa

Виж още