Ще бъдат дадени шест разрешения за проучване на подземни богатства

Ще бъдат дадени шест разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството даде съгласието си министърът на околната среда и водите да подпише шест разрешения за проучване на подземни богатства, съобщиха от правителствената информационна служба. Това са: 1 313 270 евро ще инвестира „Бългериан Енерджи Корпорейшън” ООД, гр. София, в площта „Долно Паничерево”, където ще проучва метални полезни изкопаеми. Разрешението е със срок 3 г. Площта с размер 114 кв. км се намира на територията на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, област Стара Загора. Три години е срокът на разрешението за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – индустриални минерали, дадено и на „Бългериан Минерал Рисорсис”ООД, гр. София. Дружеството ще работи в площ „Лехово” (68,7 кв. км), разположена на територията на община Сандански, област Благоевград, където ще инвестира над 1,7 млн. евро. „Завод за бетонови елементи” ООД, с. Стряма, ще проучва строителни материали в площта „Кашка”. Тя е разположена в землището на с.Болярино, община Раковски, област Пловдив, и е с площ 0,64 кв. км. Срокът на разрешението е 1 г., а очакваните инвестиции възлизат на 42 525 лв. Строителни материали ще проучва и „Инертни материали” ООД, гр. Пазарджик, в площта „Бърчина-1”, разположена в землищата на с. Виноградец и с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик. За срок от 1 г. дружеството ще инвестира 20 900 лв. в терена с размер 0,26 кв. км. Една година ще оперира и „Пътно Поддържане – Пещера” ЕООД в площта „Алчака”, разположена в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик. Дружеството ще проучва строителни материали на територия с размер 0,78 кв. км и ще вложи 12 600 лв. Право да проучва скално-облицовъчни материали в срок от 18 месеца получава и „АС - Стоунс” ООД, гр. Пловдив. Дружеството ще оперира в площта „Чивинци”(0,2 кв. км), която е в землището на с. Жабляно, община Земен, област Перник. Финансовите средства за проучванията са в размер на 26 020 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – 2602 лв.

   

0 коментарa

Виж още