Ще бъдат санкционирани работниците без трудов договор

Ще бъдат санкционирани работниците без трудов договор

С каква глоба ще бъдат санкционирани работниците без трудов договор, е една от темите на днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Правителството и социалните партньори ще обсъдят също промени в Кодекса на труда, свързани с дейността на агенциите за временна заетост и критериите за представителност на работодателските и синдикалните организации. На предишното заседание на тристранния съвет беше договорено правото на всяка фирма да членува в една работодателска организация, а браншовата организация да може да членува само в една национална организация. Размерът на глобата за работник без трудов договор трябва да се формира по обективен критерий, заявил на предишното заседание вицепремиерът Симеон Дянков, и възложил на социалните партньори да предложат варианти за критерии. „Аз продължавам да настоявам, че обективна база трябва да бъде осигурителния доход, на който лицето е заварено, че работи незаконно, и някакъв процент от него да му бъде иззет и да бъде трансфериран към неговата лична осигурителна сметка, за да може поне да не пропусне осигурителните си права”,обясни предложението на синдиката Димитър Манолов от КТ „Подкрепа”. Предишните предложения за глоби предвиждаха санкция от 50 до 200 лева. На заседанието ще бъдат разгледани също текстове в кодекса на труда, регламентиращи представителността на работодателски и синдикални организации. Едно от обсъжданите предложения е основният критерий да бъде наличието на 10% от осигурените по трудов договор лица или над 200 000 души.

   

0 коментарa

Виж още