Ще продават земя за погасяване на дългове в болница

Ще продават земя за погасяване на дългове в болница

През изминалата седмица на среща с ръководството на МБАЛ-Казанлък кметът Стефан Дамянов изрази за пореден път безпокойство за тежкото финансово състояние и натрупаните просрочени задължения. Той поиска становище от зам.-управителя по финансовите въпроси на болницата за бъдещите стъпки и мерки за стабилизиране на нейното състояние, както и справка за финансовата целесъобразност на двата сключени договора за ангиограф и скенер. За стабилизиране на лечебното заведение като първа мярка бе предложено да бъде извършена продажба на земя, със средствата от която да се погасят част от задълженията. Общинското ръководство постави въпроса за варианти за теглене на кредит от страна на болницата. Д-р Кети Маналова, вр.и.д. управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" - Казанлък, и Татяна Ненова, зам.-управител по финансовите въпроси на лечебното заведение, направиха анализ на медицинската и финансовата дейност на дружеството за изтеклата 2008-а: През болницата са преминали над 12 500 граждани, като използваемостта на лечебната база е била над 85%, с тенденция за трайно увеличаване. През 2008 г. са извършени над 2000 операции, по-голямата част от които са в хирургичното отделение. Наблюдава се спад в АГ-отделението, което се дължи на обективни причини, като демографският фактор е на първо място. Според представителите на болницата, АГ-отделението е в неравнопоставено положение спрямо новите и съвременните отделения, които се разкриват в областния център. Откриването на Инфекциозен консултативен кабинет, където се обслужват нуждаещите се пациенти, вместо поддържането на Инфекциозно отделение, е добро управленско решение, тъй като отделението е носело финансови загуби, информира д-р Маналова. Според нея, отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е губещо - всеки месец 30 000 лв. се разходват там за лечение на пациенти, които средства не се покриват отникъде и това е неравнопоставеност на общинските болници спрямо държавните. От новата бюджетна година лечебното заведение отчита положителни финансови резултати, като издръжката на един преминал болен е намалена с 55 лв. Болничното ръководство е направило преглед на всички договори с фирми и контрагенти и е положило усилия за предоговаряне на някои условия и разсрочване на задълженията.

   

0 коментарa

Виж още