Ще се проведе семинар на тема „Медицинско обслужване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН”

Ще се проведе семинар на тема „Медицинско обслужване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН”

На 28 и 29 ноември 2008 г. в Парк – хотел „Москва” ще се проведе семинар на тема „Медицинско обслужване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН” на медицинските специалисти, работещи в секторите за лечение на ХИВ/СПИН. Обучението се организира в рамките на Компонент 8 „Подходящи и достъпни лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Това съобщиха от пресцентъра на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. На обучението ще присъстват 20 лекари от секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и от референтните лаборатории на НЦЗПБ. За лектори са поканени преподаватели от отделението по Клинична имунология на университетската болница Анри Мондор, Кретей, Франция – Проф. Ив Леви и д-р Джейн-Даниел Леливр. Проф. Леви е един от водещите френски клинични имунолози и изследователи в областта на ХИВ/СПИН, с дългогодишен опит в клинични проучвания на ваксини и имунотерапевтични стратегии срещу ХИВ/СПИН; председател на фондацията SIDAction. Д-р Джейн-Даниел Леливр от отделението по Клинична имунология на университетската болница Анри Мондор, Кретей, Франция и към Център за ваксини срещу ХИВ е лекар в отделение по клинична имунология, доктор по имунология и лeктор в медицинския факултет на университета Париж XII, Кретей. Участниците ще получат актуална информация за съвременните подходи и схеми за антиретровирусно лечение, съпътстващите го грижи и перспективите за имунотерапия. Ще бъдат дискутирани клинични случаи от опита на българските и френски лекари. Семинарът ще допринесе за повишаване на капацитета на медицинския персонал за предоставяне на подходящи грижи и лечение на пациентите с ХИВ/СПИН и ще спомогне за процеса на децентрализацията на лечението на ХИВ инфекцията.

   

0 коментарa

Виж още