Югоизточното горско предприятие е дарило около 150 кубика дървесина на пострадалите от наводненията

Югоизточното горско предприятие е дарило около 150 кубика дървесина на пострадалите от наводненията

Югоизточното горско предприятие е дарило около 150 кубика дървесина на пострадалите от наводненията в Харманлийско, каза Румен Желев, председател на УС на предприятието. Югозападното предприятие е дарило 4 тира с дърва. Той обясни че заради лошите метеорологични условия в момента дърводобива е възпрепятстван. „Една от основните ни функции е да правим дърводобив, защото гората се отглежда и стопанисва чрез сеч, и ние се стремим тази сеч да е ритмична през годината. За съжаление тъй като целия ни производствен процес е на открито и е силно зависим от времето, лошите метеорологични условия много компрометираха изпълнението на услугата. А тази услуга не я правят горските стопанства, те само подготвят пакетите, самия дърводобив се извършва от фирми, които не могат да влизат да секат заради снега. Като се отсече дадена дървесина после няма как да бъде извозена до пунктовете където се продава”, обясни целия процес Желев. По думите му има на места готови отсечени дървета за дървесина, но те няма как заради снега да се извозят. Той допълни, че се прави всичко възможно, за да се откликне на нуждите на потреблението, но е трудно тъй като за никой не е ясно колко дърва ще са необходими.

   

0 коментарa

Виж още