Японската агенция JCR потвърди промяна на кредитната перспектива за България от отрицателна на стабилна

Японската агенция JCR потвърди промяна на кредитната перспектива за България от отрицателна на стабилна

Японската рейтингова агенция JCR потвърди кредитния рейтинг на Република България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута. Перспективата на страната ни се променя от отрицателна на стабилна. Рейтингът се основава преди всичко на разумната фискална политика на кабинета, довела до значително намаляване на държавния дълг и натрупване на голям фискален резерв, на поддържането на стабилен валутен борд чрез сътрудничество между правителството и Българската народна банка, както и на разширения производствен капацитет в резултат на солидния приток на субсидии от ЕС и преки чуждестранни инвестиции. От друга страна, рейтингът остава ограничен от значителния външен дълг на частния сектор в страната и факта, че неговата индустриална трансформация е все още на начален етап. Перспективата на рейтинга беше ревизирана от отрицателна на стабилна. Външната позиция на страната беше подобрена чрез значително намаляване на дефицита по текущата сметка и умерено понижаване на краткосрочния външен дълг. Правителството на малцинството, със съдействието на десните опозиционни партии, запази режима на валутен борд и насърчава фискалната консолидация, съдебните реформи и борбата с корупцията. Освен това, предвид силния растеж на износа, е много вероятно икономиката да продължи да се възстановява и да отбележи ръст от над 2% през 2011 г., при подем на вътрешното търсене. Това благоприятно икономическо развитие може да помогне на правителството да намали фискалния дефицит до под 3% от БВП през 2011 година.

   

0 коментарa

Виж още