1 Декември - Световен ден за борба срещу СПИН; АНТИСПИН кампанията в гр. Стара Загора

1 Декември - Световен ден за борба срещу СПИН; АНТИСПИН кампанията в гр. Стара Загора

Национална информационна АНТИСПИН кампания 2009-20010 г. “БЪДИ В ЧАС!” За седма поредна година Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в партньорство с РИОКОЗ, общини и неправителствени организации, работещи по Програмата, организират Национална АНТИСПИН кампания, чиято цел е популяризиране на услугите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ, повишаване на информираността на широката общественост и в частност на младите хора за начините, по които човек може да се предпази човек от ХИВ/СПИН. Кампанията ще протече в три ключови етапа, свързани със Световния ден за борба срещу СПИН - 1 Декември, Деня на влюбените – 14 февруари и Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – третата неделя на месец май. Червената панделка е международен символ на АНТИСПИН кампанията. Тя е създадена преди 12 години от група художници, нарекла се "Visual AIDS". Символ е на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта и кръвта и така изразява съпричастността към засегнатите от заболяването. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено към проблема и да не се пренебрегва едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. През годините червената панделка стана изключително популярен символ на различни инициативи и организации за борба с ХИВ/СПИН. ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ХИВ/СПИН В БЪЛГАРИЯ за периода 1986 – 20 ноември 2009 г. В Република България към 20.11.2009 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 1071 ХИВ - серопозитивни лица. Този брой, обаче, не отразява реалната картина на разпространението на ХИВ в страната. Една от основните характеристики на ХИВ инфекцията е отсъствието на симтоми в продължителен период от време (между 5 и 10 години), поради което значителна част от инфектираните не занаят за своя статус. В България инфектираните с ХИВ са вероятно над 4 хиляди души, като 3 хиляди не знаят за това. Половината от живеещите с ХИВ българи са под 30 години. В световен мащаб близо 33 милиона души живеят с ХИВ, като на всеки 12 секунди един човек се инфектира с ХИВ. И тази година АНТИСПИН кампанията в гр. Стара Загора включва поредица от съвместни инициативи на компонентите по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» и партньори. 1 ДЕКЕМВРИ 08.30 ч. – 17.00 ч. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС 10, Компонент 3), РИОКОЗ Стара Загора – доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещите старозагорци. 09.00 ч. – 13.00 ч. Кв. „Лозенец”, в Здравно-социален център на НПО “Свят без граници” (Компонент 5) на терен, в кафенета и други обществени заведения – раздаване на здравно-образователни материали за ХИВ/СПИН и ППБ, съвместно с “Чар такси”, доброволци от лидерска група «Пътят на дъгата» и студенти от ромски произход с медицински специалности. Доброволци от лидерски групи на НПО “Свят без граници” ще проведат кампании и в гр. Чирпан, кв. “Черно море” от 14.00 ч. до 15.30 ч. и в гр. Раднево, ромска махала от 16.30 ч. до 18.00 ч. 10.00 ч. – 13.00 ч. Медицински факултет на Тракийски университет – доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на желаещите студенти, изнесен КАБКИС. Съвместна инициатива на Българска асоциацията на студентите медици, клон Стара Загора и КАБКИС 10 (Компонент 3), РИОКОЗ Стара Загора. 11.30 ч. – 13.30 ч. Традиционна АНТИСПИН кампания по централните градски улици и заведения на гр. Стара Загора, организирана съвместно от доброволци от Младежки общински съвет, Български младежки червен кръст и МКО (Компонент 1) ще се състои в раздаване на здравно-образователни материали за ХИВ/СПИН. Клуб «Зараза» към сдружение “Самаряни” (Компонент 7) ще организира пускане на панделка от червени балони, раздаване на червени панделки, съпроводени с кратка озвучена програма, включваща посланията на настоящата АНТИСПИН кампания. 19.30 ч. Синдикален дом, АНТИСПИН концерт със специална тематична програма, организиран от Младежки общински съвет, Община Стара Загора. 20.00 ч. – 22.00 ч. Екипи от сдружение “Самаряни” (Компонент 6) - раздаване на здравно-образователни материали за ХИВ/СПИН и червени панделки на комерсиални сексуални работници, таксиметрови шофьори и персонала на казината в централната част на гр. Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още