10 % е безработицата в Гоцеделчевско през месец октомври

10 % е безработицата в Гоцеделчевско през месец октомври

Равнището на безработица в района Гоце Делчев за месец октомври е 10 %. Това каза директорът на Дирекция „Бюро по труда” в града Елена Делигьозова. В сравнение с предходния месец, нивото на безработицата е по-ниско с 0.1 %. Броят на регистрираните безработни в Бюрото по труда е 3308, което е с 57 по-малко на брой спрямо предходния месец. Регистрираните безработни по общини са както следва: за община Гоце Делчев - 1203 души, за община Хаджидимово - 515, за община Гърмен - 924 и за община Сатовча – 666. Вобразователната структура най-голям дял имат безработните с основно или по-ниско образование, а най-малък дял имат висшистите. Входящият поток от безработни в Бюрото по труда в Гоце Делчев за месец октомври е 349 лица. Разпределени по общини новорегистрираните безработни са: за община Гоце Делчев - 164, за община Хаджидимово – 57, за община Гърмен – 77 и за община Сатовча – 50 лица. Изходящият поток през месец октомври е 406 лица. Постъпили на работа са 189 лица, като от тях 165 са устроени на работа от трудовите посредници на Бюрото по труда. Работодателите са обявили в Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев през октомври 159 свободни работни места.

   

0 коментарa

Виж още