10% отстъпка от такса "смет" при използване на биоразградими торбички предлагат от ВМРО-БНД

10% отстъпка от такса "смет" при използване на биоразградими торбички предлагат от ВМРО-БНД

Нежилищните имоти на територията на Община Стара Загора, в които се осъществява търговска дейност с храни, напитки, дрехи, обувки, лекарства и промишлени стоки за бита, да ползват отстъпка от 1 януари 2009 год. от 10 на сто от такса "смет", когато търговецът декларира, че използва само оксо- и биоразградими торбички, а не полиетиленови. Такова предложение за изменение на сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите до градския парламент е депозирала чрез съветника си Кристиан Петков партия ВМРО-БНД. Екологичната по същността си идея от ВМРО аргументират с факта, че събраните за депониране или рециклиране полиетиленови торбички се разграждат много бавно, а и голяма част от тях просто се "разхождат" безстопанствено. Срокът за разграждане на найлоновите торбички в природата варира между 150 и 1000 години, цитират от ВМРО изследванията на Американската агенция за защита на околната среда. "За разлика от тях, оксо-разградимите полимери се произвеждат по специални технологии, ускоряващи разпадането им до две години. Вариантът е найлоновите торбички в търговската мрежа да се заменят с алтернативни, направени от био- или оксо-разградими материали, плат или хартия. Само така ще се предотврати разпространяването на устойчиви органични замърсители, увреждащи човешкото здраве и околната среда", мотивират предложението си от ВМРО-БНД. "Подобна на предлаганата практика вече има и по света, и у нас. През 2002 год. в Дъблин, Ирландия, е наложена такса върху найлоновите торбички, две общини в Австралия са забранили напълно ползването им, а през 2007 год. в Сан Франциско е забранена употребата на найлонови торбички в супермаркетите. В щата Калифорния пък е приет закон, задължаващ големите търговски вериги да събират обратно торбичките за повторна употреба. У нас подобни предложения са приети в Пловдив и Пазарджик", каза Кристиан Петков. Очаква се предложението за диференцирана такса "смет" да бъде разгледано на извънредната сесия на Общинския съвет на 20 ноември, когато старейшините ще се занимават само с общински наредби.

   

0 коментарa

Виж още