100 млн. лв. ще харчи Община Стара Загора

100 млн. лв. ще харчи Община Стара Загора

Община Стара Загора организира обществено обсъждане на Проекта за Бюджет '2009 - най-важният финансов документ за развитието й през настоящата година. В зала "П.Р.Славейков" в присъствието на депутати, общински съветници, ръководители на фирми, организации, институции и граждани кметът проф. Светлин Танчев и неговият екип представиха философията на проекта и разясниха детайли по структурирането му. "Съобразявайки се с основните моменти в мандатната ни програма, ние акцентуваме върху няколко постановки - каза в експозето си градоначалникът. - Ще продължим изпълнението на мероприятията, стартирали през 2008 година - довършване канализацията на квартал "Кольо Ганчев"; бул. "Славянски" и неговото продължение, сградата на Oперата и на Регионалния исторически музей, и т.н. Продължаваме да разработваме и защитаваме проекти. Ще обърнем по-сериозно внимание на селата. Заделените средства са пет пъти повече в сравнение с 2008 г." Предвидените приходи в Бюджет '2009 възлизат на 99 929 хиляди лева. От тях 53 048 хиляди лева ще бъдат приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните бюджети от държавни дейности. Очакваните постъпления от местните данъци и такси от 46 881 хиляди лева са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет с изменени и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Разходната част на общинския бюджет е съставена в съответствие с изискванията на Единната бюджетна класификация и е балансирана с приходната част. Най-много пари - за образованието От делегираните държавни дейности най-големи са разходите за образованието - 24 579 хил.лв. - 24.61%, следвани от здравеопазването - 9865 хил. лв. - 9.87%, и социално осигуряване и социални дейности - 6352 хил. лв. - 6.36%. Със средства от държавни субсидии ще се финансират заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 35 училища, 25 детски градини и извънучилищните дейности; издръжка на 15 698 ученици; заплати и социални осигуровки на 349 служители в Общинска администрация; заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 9 детски ясли и 60 здравни кабинети в училищата и детските градини; заплати и социални осигуровки на 389 лекари и друг персонал в диспансерите; издръжка на 11 460 болни в диспансерите; заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, дневни центрове за деца и възрастни, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; 112 бройки субсидирана численост в читалищата. В рамките на собствените приходи се финансира издръжката на 4160 деца в детските градини - 2 800 000 лв.; издръжка на 1670 деца в детски ясли и детска кухня - 1 250 000 лв.; поддържане на чистотата - 7 050 000 лв.; улично осветление - 1 600 000 лв.; озеленяване и поддържане на паркове и градини - 960 000 лв.; ремонт на улици - 2 500 000 лв.; ремонт на тротоари и благоустрояване - 2 000 000 лв.; поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви - 1 200 000 лв.; издръжка на културните институти и провеждане на общоградски културни прояви - 2 300 000 лв.; средства за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации - 60 000 лв. 1/3 от бюджета - за реконструкция и строителство Предвидени са близо 32 млн. лв. за изграждане на значими обекти на територията на общината, осигурени от републиканския бюджет, собствени приходи, фонд "Приватизация" и др. По-важните обекти в лева са канализация на кв. "К. Ганчев" - 5 134 636, реконструкция на уличното осветление - 1 000 000, реконструкция на Операта - 2 172 150; Исторически музей - 835 000; гробищен парк - 350 000; реконструкция на ул."Анастасия Тошева" и бул. "Славянски" - 3 288 471; улица "Калояновско шосе" - 1 200 000; реконструкция на път с.Калояновец - с.Ловец - 4 767 639; светофар на кв."Зора" - 50 000; светофар на ул."Ан. Тошева" с бул."Славянски" - 1500 00; централен пазар - 1 200 000; ППР на кв."Железник" - голям и малък - 63 076; цифров модел на плана за регулация - 500 000; общ устройствен план - 155 640; проект за реконструкция на II ОУ "П.Р.Славейков" - 90 000, и др. Присъстващите поставиха въпроси и направиха предложения за осигуряване на средства за издръжка на пенсионерските клубове и разкриване на социален дом за бездомници; ремонтиране на читалища, създаване на филми и рекламни материали за рекламиране на Стара Загора и общината в Европа и света; възстановяване на парк "Бедечка" и Аязмото; ремонтиране на Стария театър и пр. По много от поставените въпроси проф. Светлин Танчев и заместниците му докладваха, че се работи, по други - че се разработват проекти. Специална комисия ще контролира как се харчат парите Градоначалникът информира, че през целия период на криза специална комисия ще контролира разходването на общинските средства. Освен това се работи по програма, която ще следи по-стриктно и ще санкционира гражданите, които нарушават наредбите за обществения ред. Проф. Светлин Танчев подчерта, че отделните политически сили, представени в Общинския съвет, с желание, отговорност и съпричастност подхождат при изработването на бюджета. Срещите на ръководството на общината с гражданите по квартали и по селата продължават. По Бюджет '2009 ще се работи по приемането му на предстоящата сесия на Общинския съвет на 26 февруари 2008 г.

   

0 коментарa

Виж още